23. Berlin /Leipzig 2012

23è Col.loqui Germano-Català

Berlin / Leipzig

27 – 30 septembre 2012

Normalität. Katalanisch im Alltag / Normalitat. El català en la vida quotidiana

El proper octubre 2012 farà 30 anys que es va aprovar a Espanya la llei per a la normalització de les llengües minoritàries (llei de normalització del basc, 10/1982). De la mateixa manera, en aquell moment també s’estava debatent sobre l’aprovació d’una llei de normalització lingüística corresponent a la llengua catalana. A la primavera del 2013 la llei de normalització lingüística catalana cel.lebrarà 30 anys. Aprofitem aquesta ocasió per a posar a debat el rol del català en la vida quotidiana en les regions catalanoparlants en el 23è Col.loqui Germano-Català.

No es tracta de centrar-se en la normalització lingüística que ja ha estat debatuda en molts col.loquis i jornades, sinó que en aquest col.loqui volem anar més enllà i centrar-nos en el tema de la realitat del català en la vida quotidiana, ja sigui des d’una perspectiva lingüística, literària o humanística, des de la perspectiva de la gramàtica descriptiva, la presentació de l’ús del català en els mitjans, la literatura,etc. o des de la didàctica del català com a segona llengua o com a llengua estrangera. No només volem tematitzar l’ús real del català i la seva presentació, sinó també tractar els debats sobre l’ús del català i les seves representacions.

Per a molts parlants de les generacions més joves, la vida amb el fet català i la llengua catalana és una opció que s’ha convertit en possible, per a molts una opció natural i “normal”. No obstant, entre les diferents regions en les que actualment el català està present hi trobem diferències considerables, posicions extremes es representen segurament d’una banda a la regió autònoma de Catalunya, de l’altra, al Rosselló francès en el Departament dels Pirineus Orientals i l’Alguer (Alghero/S’Alighera) al nord-oest de Sardenya.

Les qüestions que volem tractar en les seccions del 23.Col.loqui Català són les següents:

– Quin és l’estat actual de “normalitat de la llengua”?

– Com es viu aquesta normalitat en la vida quotidiana?

– Com es reflecteix aquesta normalitat en els mitjans?

– Com es reflexiona sobre aquesta normalitat en els mitjans, la cinematografia, la literatura i la música