(DE) 26. Mainz 2018

26è Col·loqui Germanocatalà

19.-22. septembre 2018, Erbacher Hof, Mainz

La Catalanística en l’actualitat: diversitat i perspectives

El 26è Col·loqui germano-català, el qual se celebrarà a la tardor de 2018 (del 19 al 22 de setembre de 2018) a Magúncia, girarà entorn de la següent qüestió: «Què està succeint a les regions germanoparlants pel que fa a la Catalanística en el seu sentit més ample?». En aquesta ocasió, l’objectiu serà avaluar la situació actual de les disciplines en les quals està tenint lloc una investigació rellevant relacionada amb els àmbits culturals catalanoparlants. Així doncs, el Col·loqui germano-català constituirà un fòrum on es reflectirà la diversitat de les disciplines que s’ocupen de les regions catalanoparlants amb l’objectiu d’entaular un animat debat.

En el passat, els col·loquis germanocatalans constaven principalment de seccions temàtiques sobre literatura o lingüística; més recentment, també sobre didàctica del català i, de forma esporàdica, sobre altres àrees d’investigació específiques. A les ponències corresponents, s’abordaren temes generals definits o relacionats amb una divisa concreta.

El 26è Col·loqui germano-català oferirà, per la seva banda, un accés interdisciplinari i transversal a la investigació sobre temes de catalanística o relacionats amb les regions catalanoparlants provinents de diferents disciplines i especialitats.

Aquest accés transversal i interdisciplinari té com a objectiu abordar diferents disciplines i especialitats que, en la seva investigació, s’ocupen de qüestions relacionades amb les regions catalanoparlants: literatura i lingüística, lingüística aplicada, terminologia, didàctica, traducció i interpretació, ciències del coneixement, ciències polítiques, humanitats, art, arquitectura, disseny, ciències socials, cinematografia, ciències del teatre, ciències de la informació, dret, història, teologia… D’aquesta manera, es pretén donar l’oportunitat de mostrar tendències actuals en la investigació sobre les àrees catalanoparlants i sobre els aspectes lligats a la llengua i cultura catalanes a les regions germanoparlants.

L’estructura concreta del congrés i el programa específic s’establiran a partir de les propostes rebudes sobre temes i panels. Per permetre un treball integrador al col·loqui, s’avaluaran els abstracts (atès el cas, amb l’ajuda d’experts externs) i les ponències acceptades s’agruparan en panels.

A més de propostes per a ponències de 30 minuts seguides de 15 minuts de debat, també es poden proposar panels amb quatre ponències individuals sobre temes afins o relacionats amb una introducció temàtica.

Ponències individuals: els resums amb un màxim de 300 paraules s’hauran d’enviar fins al 2 de maig del 2018 a la coordinadora Bàrbara Roviró roviro@uni-bremen.de.

Panels: les presentacions breus dels panels i els objectius, així com els resums amb un màxim de 300 paraules (vegeu més amunt) per a les ponències individuals, s’hauran d’enviar fins al 2 de maig del 2018 a la coordinadora roviro@uni-bremen.de.

Les confirmacions als ponents s’enviaran abans de mitjan maig de 2018.

Les llengües del congrés seran l’alemany i el català. Les ponències s’inclouran al programa en funció del tema i de la llengua emprada en els resums. Per participar en aquest congrés, no és absolutament necessari dominar de forma activa el català o l’alemany. Com que l’objectiu d’aquest col·loqui és facilitar i fomentar el diàleg entre investigadors consolidats i investigadors joves, agrairem especialment el lliurament d’abstracts per part d’aquests últims.

El 26è Col·loqui germano-català l’organitzen la Junta directiva del DKV i la JGU Mainz.

Emplaçament: Magúncia (Erbacher Hof)