Aside

Organització

La beca de recerca „Rudolf Brummer“ està dotada amb 3 000 Euro. Data límit per a l’entrega del projecte de recerca és el 31. Juli 2022. La decisió de la juntà es notificarà fins al 31 d’agost de 2022.

L’estada de recerca s’haurà de der a terme abans del 31.12.2023. Amb la beca de recerca hi va associada la condició de membre de la DKV (sense quota) fins al final de 2023.

El becari / la becària es compromet a entregar l’informe sobre l’estada de recerca a la DKV fins al 31.12.2022 per a que sigui publicat.

Les sol·licituds s’hauran d’enviar per correu ordinari a l’adreça següent: Geschäftsstelle des Deutschen Katalanistenverbands e.V., Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Romanistik, Unter den Linden 6, D-10099 Berlin.