L-N

Klaus Laabs

literarischer Übersetzer

Katalanische Publikationen

Bücher:

Übersetzer der Theaterstücke von Sergi Belbel sowie der neueren von Josep Maria Benet i Jornet beim henschel SCHAUSPIEL Theaterverlag Berlin GmbH.

 


 

Univ.-Prof. Dr. Heike van Lawick Brozio

Institut für Theoretische und Angewandte Translationswissenschaft

Merangasse 70/1

8010 Graz

+43 (0)316 380 2673

heike.van-lawick-brozio(at)uni-graz.at

http://translationswissenschaft.uni-graz.at/

Katalanische Interessenschwerpunkte

Lehre:

Traducció general alemany-català, traducció literària alemany-català

Forschung:

Traducció literària alemany-català, fraseologia contrastiva, explotació d’un corpus paral•lel de traduccions (alemany-català), didàctica de la traducció.

Katalanische Publikationen

Bücher:

 • Metàfora, fraseologia i traducció. Aplicació als somatismes en una obra de Bertolt Brecht. Aachen, Shaker Verlag (2006), 289 pàgines.
 • Salvador, Vicent i Heike van Lawick (eds.), Valoriana. Estudis sobre l’obra d’Enric ValorServei de Publicacions de la U. Jaume I, Castelló (1999), 356 pàgines.

Llibres traduïts:

 • Rosselló Bover, Pere ed., Llorenç Villalonga und sein Werk, Frankfurt, Vervuert, 2004 (del català a l’alemany).
 • Brecht, Bertolt, Terror i misèria al Tercer Reich, en Teatre Complet 2, Institut del Teatre de Barcelona, Barcelona, 2001 (565-693).
 • Rinser, Luise, Dietari de presó, Tàndem Edicions, Valencia, 2000 (de l’alemany).
 • Kafka, Franz, Carta al pare, Germania, Alzira, 1995.
 • Roth, Joseph, La fugida sense fi, Bromera, Alzira, 1995.
 • Tieck, Ludwig, La vida del cèlebre emperador Abraham Tonelli, Bromera, Alzira, 1993.
 • Härtling, Peter, Jacob darrera la porta blava, Edicions de la Magrana, Barcelona, 1991.
 • Hein, Christoph, El tanguista, Edicions 3 i 4, Valencia, 1990.
 • Kafka, Franz, La metamorfosi (amb Enric Sòria), Bromera, Alzira, 1989.
 • Nöstlinger, Christine, El nou Pinotxo (amb Vicent Pascual), Consorci d’Editors Valencians, S.A., Valencia, 1988.

Zeitschriftenartikel:

 • Adquisició de competències lingüístiques per a la traducció: una proposta basada en el treball autònom amb còrpora, en Oster, Ulrike, Noelia Ruiz i Mercedes Sanz eds., Towards the Integration of ICT in Language Learning and Teaching: Reflection and Experience, Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I (2006).
 • Una escena de Brecht i el problema de la variació dialectal en la traducció literària, en Arnau, Pilar i Claus D. Pusch eds., Mirades sobre el País Valencià. Estudis de literatura i cultura, Shaker, Aachen (2005), 159-176.
 • La metàfora de la vida quotidiana en la comparació interlingüística i en la traducció, en Otal Campo, José Luis, Ignasi Navarro i Begoña Bellés Fortuño eds., Cognitive and Discourse Approaches to Metaphor and Metonymy, Publicacions de la Universitat Jaume I (2005), 221-235.
 • Traducció i recepció de l’obra de Brecht en català i en altres espais lingüístics de la Romània: problemes d’aculturació, en Arnau, Pilar i August Bover eds., La literatura i l’art en el seu context social, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona (2003), 85-103.
 • Ressenya de Meseguer, Lluís i Maria Luisa Villanueva (1998): Intertextualitat i recepció, Castelló, Publicacions de la Universitat Jaume I. Iberoamericana. América Latina – España – Portugal, Año I, número 3 (2001), 259-261.
 • Ressenya de Benítez Riera, Josep Maria et alii eds., (1998), Jacint Verdaguer, poeta (1845-1902), Roma, Associació Catalans a Roma. El Contemporani, núm. 23 (2001), 97-98.
 • L’edició de traduccions d’obres literàries alemanyes al català del País Valencià. Problemes (socio)lingüístics, culturals i comercials, en Pusch, Claus D. i Aina Torrent-Lenzen eds., De viva veu. Beiträge zur katalanischen Literatur. Estudis de literatura catalana, Axel Lenzen Verlag, Titz (2000), 75-83.
 • La traducció de fraseologismes: uns exemples de Bertolt Brecht, en Salvador, Vicent i Adolf Piquer eds., El discurs prefabricat, Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I, Castelló (2000), 203-216.
 • Les traduccions a l’alemany dels contes de Mercè Rodoreda, en Alonso, Vicent, Assumpció Bernal i Carme Gregori eds., Actes del Primer Simposi Internacional de Narrativa Breu, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana/Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Valencia i Barcelona (1998), 355-376.
 • Ressenya de Lluch, Gemma (1998), El lector model en la narrativa per a infants i joves, Bellaterra, Castelló de la Plana, València, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Jaume I i Universitat de València. Articles de la didàctica de la llengua i de la literatura, núm. 19 (1999), 126-127.

Institutionalisierte Projekte im Bereich der Katalanistik

Unidades de traducción de tipo fraseológico: análisis basado en el corpus COVALT (Corpus Valenciano de Literatura Traducida), director: Dr. Joan Verdegal Cerezo. MCT (2003-2006).

Elaboració de bases de dades bilingües d’unitats fraseològiques basadas en el corpus COVALT (Corpus Valencià de Literatura Traduïda), director: Dr. Josep Marco Borillo. Bancaixa/Universitat Jaume I (2003-2005).

Corpus de traduccions valencianes de literatura narrativa (castellà i català) entre 1990 y 2000: editorials i traductors, director: Dr. Josep Roderic Guzman Pitarch. Bancaixa/Universitat Jaume I (2001-2003).

Aspectes sociocognitius de la recepció en l’anàlisi del discurs: estudi intergenètic de la metaforització, la marcació discursiva i els factors del malentès comunicatiu, director: Dr. Vicent Salvador Liern. Generalitat Valenciana (1995-1998).

 


 

Prof. Dr. Franz Lebsanft

Universität Bonn

Institut VII: Romanistik

Am Hof 1

D-53113 Bonn

+49 (0)228 73 7413

franz.lebsanft(at)uni-bonn.de

Katalanische Interessenschwerpunkte

Lehre:

Sprachpolitik

Sprachvergleich Spanisch-Katalanisch

Sprachgeschichte: Gallo- und Iberoromania

Forschung:

Sprachpolitik

Katalanische Publikationen

Bücher:

 • Spanien und seine Sprachen in den “Cartas al Director” von El País (1976-1987). Einführung und analytische Bibliographie (Tübinger Beiträge zur Linguistik, 342), Tübingen: Narr 1990, VIII + 133 S.

Zeitschriftenartikel:

 • Die katalanische Tageszeitung ‘La Vanguardia’ im Spannungsfeld von Internationalisierung und Regionalisierung der Kommunikation, in: Konvergenz und Divergenz in den romanischen Sprachen (Romanistisches Kolloquium, VIII) hg. von Wolfgang Dahmen, Günter Holtus, Johannes Kramer, Michael Metzeltin, Wolfgang Schweickard, Otto Winkelmann, Tübingen 1995 (Tübinger Beiträge zur Linguistik, 396) S. 257-268
 • Die eigene und die fremden Sprachen in romanischen Texten des Mittelalters und der frühen Neuzeit, in: Wolfgang Dahmen, Günter Holtus, Johannes Kramer, Michael Metzeltin, Wolfgang Schweickard (Hgg.), Schreiben in einer anderen Sprache. Zur Internationalität romanischer Sprachen und Literaturen (Romanistisches Kolloquium, XIII), Tübingen 2000, S. 3–20.
 • Artikel „Katalanisch“, in: Nina Janich, Albrecht Greule (Hgg.), Sprachkulturen in Europa. Ein internationales Handbuch, Tübingen 2002, S. 121-126.
 • Geschichtswissenschaft, Soziologie und romanistische Sprachgeschichtsschreibung, in: Gerhard Ernst, Martin-Dietrich Gleßgen, Christian Schmitt, Wolfgang Schweickard (Hgg.), Romanische Sprachgeschichte (Handbücher der Sprach– und Kommunikationswissenschaften), Berlin, New York 2003, Bd. I, S. 481-492.
 • Massenkommunikation und Sprachgeschichte: Iberische Halbinsel, in: Gerhard Ernst, Martin-Dietrich Gleßgen, Christian Schmitt, Wolfgang Schweickard (Hgg.), Romanische Sprachgeschichte (Handbücher der Sprach– und Kommunikationswissenschaften) Berlin, New York 2006, Bd. II, S. 1293-1303.

 


 

Prof. Dr. Jens Lüdtke

Romanisches Seminar

Seminarstrasse 3

D-69117 Heidelberg

+49 6221 54-2750

jens.luedtke(at)rose.uni-heidelberg.de

Katalanische Interessenschwerpunkte

Lehre und Forschung:

Im Rahmen der Gesamtromanistik

Betreute katalanische Magisterarbeiten/Dissertationen/Habilitationen:

Magisterarbeiten:

 • Andreas Wesch, Sprachkontakt, Interferenz und tertiärer Dialekt am Beispiel des Spanischen von Barcelona (1988)
 • Ursula Wahl, Einstellungen und Sprachwahlentscheidungen im Sprachenkonflikt zwischen Kastilisch und Katalanisch (1990)
 • Rolf Kailuweit, Spanisch und Katalanisch um 1800 – Ein Beitrag zur Sprachgeschichte Kataloniens zwischen ‘Decadència’ und ‘Renaixença’ (1991)
 • Maria Elena Buck, Sprache und Identität am Beispiel des Sprachkontakts(-konflikts) Spanisch-Katalanisch auf Eivissa (1996)
 • Dolors Rodríguez, Spracheinstellungen Spanischsprachiger in Girona. Eine Fragebogenuntersuchung (2004)

Wissenschaftliche Arbeit:

 • Birgit Zimmermann, Regionalsprachen in Spanien (2000)

Dissertation:

 • Rolf Kailuweit, Vom EIGENEN SPRECHEN – eine Geschichte der spanisch-katalanischen Diglossie (1759-1859)

Katalanische Publikationen

Bücher:

 • Prädikative Nominalisierungen mit Suffixen im Französischen, Katalanischen und Spanischen, Tübingen 1978 (Beiheft zur Zeitschrift für romanische Philologie 166).
 • Katalanisch. Eine einführende Sprachbeschreibung, München 1984.
 • Romanische Wortbildung. Inhaltlich – diachronisch – synchronisch, Tübingen, Stauffenburg Verlag Brigitte Narr (Stauffenburg Handbücher) 2005.
 • Formación de palabras en las lenguas románicas, traducción de Elisabeth Beniers (México, El Colegio de México/UNAM) 2011.

Zeitschriftenartikel:

 • “L’originalitat de la nominalització catalana”, in: Miscel.lània Aramon i Serra. Estudis de llengua i literatura catalanes oferts a R. Aramon i Serra en el seu setantè aniversari, Band 3, Barcelona 1983, 331-335.
 • “Les exclamatives en catalan”, in: Roegiest, Eugen/Tasmowski, Liliane (eds.), Verbe et hrase dans les langues romanes. Mélanges offerts à Louis Mourin (Romanica Gandensia 20), Gent 1983, 57-67.
 • “Acerca del carácter imperial de la política lingüística de Carlos III”, in: Holtus, Günter/Lüdi, Georges/Metzeltin, Michael (eds.), La Corona de Aragón y las lenguas románicas. Miscelánea de homenaje para Germán Colón, Tübingen 1989, 267-274.
 • “Katalanisch: Externe Sprachgeschichte”, in: Holtus, Günter/Metzeltin, Michael/Schmitt, Christian (eds.), Lexikon der Romanistischen Linguistik, Band 5, Tübingen 1991, 232-242.
 • “Indiengesetze in den Katalanischen Ländern. Zur Sprachpolitik Karls III.”, Neue Romania 10 (1991), 135-145.
 • “Romanische Philologie von Dante bis Raynouard a) Diachrone romanische Sprachwissen-schaft und Sprachgeschichtsschreibung”, in: Holtus, Günther/Metzeltin, Michael/Schmitt, Christian (eds.), Lexikon der Romanistischen Linguistik (LRL), I,1: Geschichte des Faches Romanistik. Methodologie (Das Sprachsystem), Tübingen, Niemeyer, 2001, 1-35.
 • zusammen mit Mattheier, Klaus J.: “Variation – Varietäten – Standardsprachen. Wege in die Forschung”, in: Lenz, Alexandra N./Mattheier, Klaus J. (eds.), Varietäten – Theorie und Empirie. Bern/Brüssel/Frankfurt/New York/Oxford/Wien, Peter Lang 2005, 13-38.
 • “Kontaktvarietäten”, Lenz, Alexandra N./Mattheier, Klaus J. (eds.), Varietäten – Theorie und Empirie. Bern/Brüssel/Frankfurt/New York/Oxford/Wien, Peter Lang 2005, 177-194.
 • “Katalanisch”, in: Wieser Sprachenenzyklopädie, hrsg. von Ulrich Ammon und Harald Haarmann (2008).

Rezensionen:

 • G. Egert, Die sprachliche Stellung des Katalanischen auf Grund seiner Lautentwicklung, Frankfurt/Main 1985, Bulletin of Hispanic Studies 66 (1989), 205-206.
 • Zeitschrift für Katalanistik 1 (1988), Zeitschrift für romanische Philologie 106 (1990), 676-680.

 


 

Dr. Wolf Lustig

Romanisches Seminar

Johannes Gutenberg-Universität

Jakob-Welder-Weg

55099 Mainz

+49 6131 39-22432

lustig(at)mail.uni-mainz.de

http://www.romanistik.uni-mainz.de/422.php

Katalanische Interessenschwerpunkte

Lehre:

Sprachpraxis, Literatur und Landeskunde (im Rahmen allgemein-hispanistischer Veranstaltungen) sowie sporadisch Literatur- und Landeskunde-Übungen mit katalanistischen Themen

Förderung von „Katalanisch als Lesesprache“.

Forschung:

Literarische und kulturelle Beziehungen zwischen Katalonien und Griechenland.

Katalanische Publikationen


Zeitschriftenartikel:

 • “Viatges a Itaca. Aproximacions catalanes a la Grècia moderna”, in: Estudis de Llengua i Literatura Catalanes. Miscel.lània Germà Colón, 4, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1995, S. 229-250.  [http://www.uni-mainz.de/~lustig/texte/Catgrec.htm ]
 • “Internet für Katalanisten”, in: Mitteilungen der Deutsch-Katalanischen Gesellschaft, 31 (1995), S. 65-70.

 


 

Dr. Angelika Maass

amaass(at)landbote.ch

Katalanische Publikationen

Bücher:

Mercè Rodoreda:

Viatges i flors – Reise ins Land der verlorenen Mädchen (1981)

Mirall trencat – Der zerbrochene Spiegel (1982)

La meva Cristina – Der Fluss und das Boot (1986)

Aloma – Aloma (1991)

La mort i la primavera – Der Tod und der Frühling (1996)

Quanta, quanta guerra… – Weil Krieg ist (2007)

(Alle bei Suhrkamp, Frankfurt am Main; verschiedene Ausgaben, zum Teil mit Nachwort und Kommentar)

In der Anthologie “Die Geschichtenerzähler. Neues von Allende bis Zafón” die Erzählung “Carnaval” – “Karneval”. Ebenfalls bei Suhrkamp, zur “Feier” des 4000. Suhrkamp-Taschenbuches

Die Erzählung „Nacht und Nebel“ („Nit i boira”) in “Grenzen sind Strassen. Verbindungen zwischen der deutschen und der katalanischen Kultur“, Band I, Institut Ramon Llull, Barcelona 2008, hrsg. von Arnau Pons und Simoina Skrabec. (Aus Platzgründen nur teilweise publiziert).

Und lass als Pfand, mein Liebling, dir das Meer

Anthologie neuerer Autoren (Vervuert, Frankfurt am Main 1988, danach als Taschenbuch bei Piper, München)

Albert Sánchez Piñol:

La pell freda – Im Rausch der Stille (S. Fischer, Frankfurt am Main 2005, diverse Ausgaben, auch als Hörbuch)

Josep Pla:

Die Erzählung “Der Untergang der Cala Galiota”, eine von dreien im gleichnamigen Buch “Der Untergang der Cala Galiota. Geschichten vom Meer” (Berenberg, Berlin 2007)

Zeitschriftenartikel:

z.B. bei NZZ, Serra d’Or, Plançó, Landbote Winterthur.

 


 

Anton-Simó Massó i Alegret

Katalanisch-Lektor (Zürich und Konstanz)

Romanisches Seminar

Zürichbergstr. 8

CH – 8032 Zürich

+41 (0)44 634 36 11

anton.masso (at) gmx.ch

Katalanische Interessenschwerpunkte

Lehre:

Llengua i literatura catalana

Historia de la corona d’Aragó

Forschung:

Col.laboració amb Dr. Georg Bossong (Zuric), Dr. Pere Joan i Tous (Constança)

Katalanische Publikationen

Zeitschriftenartikel:

 • Article annual al „Plancó“

 


 

Prof. Dr. Hans Mattauch (emer.)

Technische Universität Braunschweig

angelamattauch(at)gmx.de

Katalanische Interessenschwerpunkte

Forschung:

Theater 19./20. Jahrhundert

Katalanische Publikationen

Zeitschriftenartikel:

 • Die Geschicke von Don Juan Tenorio in Barcelona: Skizze einer ignorierten Rezeption, in: Zeitschrift für Katalanistik 18 (2005), 171-96

 


 

PD Dr. Henning Mehnert

Institut für Klassische und Romanische Philologie

Abteilung für Romanistik

Am Hof 1

D-53113 Bonn

+49 228 67 37 53

h.mehnert(at)uni-bonn.de

Katalanische Publikationen

Zeitschriftenartikel:

 • In Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters:
  • 1) Felipe Pedrell/Balaguer: Els Pirineus (Oper)
  • 2) Rafael Martinez Valls: Cançó d’amor i de guerra (Zarzuela)

 


 

Prof. Dr. Trudel Meisenburg

Universität Osnabrück

Neuer Graben 40

D-49069 Osnabrück

+49 541 – 9694340

tmeisenb(at)uos.de

http://www.irl.uni-osnabrueck.de/romanistik/meisenburg

Katalanische Interessenschwerpunkte

Lehre:

Katalanisch als romanische Sprache: Herausbildung und Geschichte; Kontakt mit Spanisch, Okzitanisch, Französisch; katalanische Soziolinguistik

Forschung:

Phonetik und Phonologie des Katalanischen, histoische Lautlehre, das katalanische Schriftsystem und seine Entwicklung

Katalanische Publikationen

Bücher:

 • Romanische Schriftsysteme im Vergleich. Eine diachrone Studie, Tübingen: Narr (ScriptOralia, Bd. 82), 1996.

Handbücher:

 • Interne Sprachgeschichte des Katalanischen: Laut- und Schriftsystem, in: Ernst, Gerhard u.a. (Eds.): Romanische Sprachgeschichte. Ein Internationales Handbuch zur Geschichte der romanischen Sprachen = Histoire linguistique de la Romania, HSK Bd. 23, Teilband 3. – Berlin: de Gruyter, 2009, 3020-3030.

Zeitschriftenartikel:

 • Zur Geschichte der katalanischen Orthographie, in: Zeitschrift für Katalanistik 4 (1991), 48-67.
 • Quels sont les facteurs linguistiques et sociaux qui déterminent les systèmes d’écriture? Une analyse des graphies de l’occitan en comparaison avec d’autres langues ayant reçu une nouvelle graphie depuis le 19e siècle (catalan et roumain), in: Centre d’Études Occitanes de l’Université de Montpellier: Contacts de langues, de civilisations et intertextualité. IIIème Congrès International de l’Association Internationale d’Etudes Occitanes, Montpellier, 20-26 août 1990, Montpellier 1992, 305-320.
 • Inner- und außersprachliche Faktoren als Determinanten bei der Gestaltung von Schriftsystemen: Eine Analyse am Beispiel einiger neu verschrifteter romanischer Sprachen (Rumänisch, Katalanisch, Okzitanisch), in: Werner, Otmar (Ed.): Probleme der Graphie, Tübingen: Narr (ScriptOralia, Bd. 57), 1994, 63-82.
 • Sa parla de s’illa: Überlegungen zur Beschreibung und Bewertung des Mallorquinischen (mit Gabriele Berkenbusch), in: Berkenbusch, Gabriele & Bierbach, Christine (Eds.): Zur katalanischen Sprache: historische, soziolinguistische und pragmatische Aspekte, Frankfurt am Main: Domus Ed. Europaea, 1994, 53-80.
 • Überlegungen zum Diglossiebegriff, in: Stehl, Thomas (Ed.): Dialektgenerationen, Dialektfunktionen, Sprachwandel, Tübingen: Narr (Tübinger Beiträge zur Linguistik, 411), 1999, 19-35.
 • Der Vorleser in den romanischen Sprachen, in: Albrecht, Jörn & Gauger, Hans-Martin (Eds.): Sprachvergleich und Übersetzungsvergleich. Leistung und Grenzen, Unterschiede und Gemeinsamkeiten, Frankfurt am Main: Lang, 2001, 130-149.

 


 

Prof. Dr. Guido Mensching

Professur für Romanische Sprachwissenschaft

Seminar für Romanische Philologie

Humboldtallee 19

D-37073 Göttingen

+49 -(0)551-39 8996

Guido.Mensching(at)phil.uni-goettingen.de

http://www.uni-goettingen.de/de/426835.html

Katalanische Interessenschwerpunkte

Lehre:

– Generative Syntax

– Historische Grammatik

Forschung:

– Generative Syntax

– Mittelalterliche Medizintexte und -terminologie

Betreute katalanische Magisterarbeiten/Dissertationen/Habilitationen:

Magisterarbeit von Stanko Pavlik: „Soziolinguistische Studien zum Valencianischen.

Sprachpolitik, Sprachplanungen und Kampagnen in der Comunitat Valenciana“ (26.09.2005)

Katalanische Publikationen

Monographien und Herausgebertätigkeit:

 • Infinitive Constructions with Specified Subjects: A Syntactic Analysis of the Romance Languages, Oxford/New York: Oxford University Press, 2000 (= Oxford Studies in Comparative Syntax).
 • mit Eva-Maria Remberger (Hrsg.), Romanische Syntax – minimalistisch, (in Vorb.), Tübingen: Narr, 2008 (= Tübinger Beiträge zur Linguistik).
 • mit Gerrit Bos, Frank Savelsberg & Martina Hussein, A Glossary of me­dico-bo­tanical terms. The 29th Book of Sefer ha-Shimmush by Shem Tov Ben Isaac of Tortosa, Leiden: Brill, 2011.

Aufsätze:

 • “Infinitivkonstruktionen mit explizitem Subjekt im Katalanischen” in Radatz, H.-I. & Kailuweit, R. (Hrsg.), Katalanisch: Sprachwissenschaft und Sprachkultur, Frankfurt 1999, 191-217.
 • “El Macer Floridus en la Península Ibérica: efectos y efectos secundarios de un herbario medieval” in Navarro, M.T., Nitti, J.J. & Sánchez, M.N. (Hrsg.), Textos medievales y renacentistas en la Romania. Jornadas del Seminario Internacional en Homenaje a la Profesora María Teresa Herrera, Madrid, UNED, 25 y 26 de junio de 1999, New York 2002, 93-109.
 • “Herbals”, in Gerli, M. E. (Hrsg.),Medieval Iberia: An Encylopedia, Lon­don/New York 2003, 384-5.
 • “Minimalistische Syntax der romanischen Sprachen” in Stark, E. & Wandruszka, U. (Hrsg.), Syntaxtheorien: Modelle, Methoden, Motive,Tübingen 2003, 171-91.
 • “Per la terminologia medico-botanica occitanica nei testi ebraici” in: Corradini, Maria Sofia & Periñan, Blanca (Hrsg.), Giornate di studio di lessicografia romanza. Il linguaggio scientifico e tecnico fra Medioevo e Rinascimento, Pisa 2004, 93-108.
 • “Sonden und Phasen in romanischen Sprachen” in Kaiser, G. (Hrsg.), Deutsche Romanistik – generativ, Tübingen 2005, 123-43.
 • mit Gerrit Bos, “Shem Tov Ben Isaac, Glossary of botanical terms, nrs. 1-18” in Jewish Quarterly Review 92 (2001), 1-20.
 • mit Gerrit Bos, “The Literature of Hebrew Medical Synonyms: Ro­mance and Latin Terms and their Identification” in Aleph 5 (2005), 169-211.
 • mit Gerrit Bos, “A 15th century medico-botanical synonym list (Ibero-Romance-Arabic) in Hebrew charac­ters” in Panace@ 7 (2006), 261-8.
 • mit Gerrit Bos, “Abraham Hen, On the Plague“, eingereicht bei Jewish Quarterly Review.
 • mit Gerrit Bos, “‘Zerreibt man sie mit Essig’. Hebräische und romanische Me­dizintexte im Mittelalter“in: fundiert 1 (2001), 38-46.
 • mit Maria Sofia Corradini, “Les méthodologies et les outils pour la rédaction d’un Lexique de la terminologie médico-botanique de l’occitan du Moyen Age” in Danler, P., Gil, A. & Wienen,U., Actes du XXVe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes, Tübin­gen (im Druck).
 • mit Gerrit Bos & Lola Ferre, “Textos médicos hebreos medievales con elementos romances y latinos: Edición y análisis del ‘Sefer ha-Shimmush’ y otras listas de sinónimos” in IANUA 1 (2000), 32-42.
 • mit Frank Savelsberg, “Reconstrucció de la terminologia mèdica occitano-catalana del segle XIII a través de llistats de sinònims en lletres hebrees. Edició i anàlisi del vint-i-novè llibre del Sèfer ha-Ximmuix de Xem Tov ben Isaac de Tortosa” in Actas del I congrès de l’estudi dels jueus en territori de llengua catalana, Barcelona 2004, 69-81.
 • mit Eva-Maria Remberger, “Probes: lack of agreement in Romance” in Costa, J. (Hrsg.): Proceedings of the Lisbon Workshop on Agreement, July 10th-11th, 2003, Amsterdam/Philadelphia 2005,173-201.

Institutionalisierte Projekte im Bereich der Katalanistik

 • DFG-Projekt: 2001-2004 – Textkritik, Edition, Analyse und philologische Kommentierung einer altokzitanischen Synonymenliste in hebräischer Graphie mit romanischen, lateinischen, arabischen, biblisch- und rabbinisch-hebräischen Elementen.
 • DFG-Projekt: 2004-2007 – Edition und Analyse mittelhebräischer medizinisch-botanischer Synonymenlisten mit romanischen, lateinischen und arabischen Elementen.

Katalanische Kooperationen mit anderen Universitäten

Prof. Jordi Suils Subirà, Universitat de Lleida, Facultat de Lletres, Placa de Víctor Siurana, 1, E-25003 Lleida,  Tel. +34 973 702050, Fax: +34 973 702050.

Prof. Rámon Magdalena Nom de Deu, Universitat de Barcelona, Dept Filologia Semítica, Facultat de Filologia. Adreça postal : Centre Ciutat, Plaça Universitat, Edifici Historic  GRAN VIA CORTS CATALANES, 585  08007 BARCELONA, Telèfon : +34 934037024 Fax : +34 934035596, magdalena(at)ub.edu

Institut Ramón Llull, Diputació, 279 baixos, E-08007 Barcelona, Tel. +34 934 67 80 00, Fax +34 934 67 80 06, info(at)llull.cat

 


 

O. Univ.-Prof. Dr. Michael Metzeltin (emer.)

Institut für Romanistik

Universität Wien

Universitätscampus AAKH, Hof 8

Spitalgasse 2

A-1090 Wien

+43-1-4277-426 21

michael.metzeltin(at)univie.ac.at

Katalanische Interessenschwerpunkte


Forschung:

Sprachtypologie

Katalanische Publikationen

Bücher:

 • Las lenguas románicas estándar. Historia de su formación y de su uso, Uviéu 2004

 


 

Sebastià Moranta Mas

Lehrbeauftragte für Katalanisch an der Philipps-Universität Marburg

morantam(at)staff.uni-marburg.de

Katalanische Interessenschwerpunkte


Lehre:

Sprachpraktische Übungen der katalanischen Sprache

Fremdsprachendidaktik

Übersetzung deutsch-katalanisch

Literatur des 20. Jahrhunderts / Lektüre und Kommentar literarischer Texte

Soziolinguistik

Landeskunde (Katalonien, Land València, die Balearen)

Forschung:

Katalanische Soziolinguistik (insbesondere: sprachlicher Partikularismus, sprachliche Ideologien und Identität auf den Balearen und in Land València)

Diskursanalyse („Critical Discourse Analysis“)

Sprache und Migration

Sprachendidaktik

Übersetzungen aus dem Katalanischen

Rezeption der katalanischen Literatur und Kultur in Europa (in Russland, Deutschland usw.)

Lexikografie

Katalanische Publikationen

Bücher:

 • Sebastià Moranta (u. Tilbert Dídac Stegmann) Katalanisch express: sofort Katalanisch lesen durch Ihre Brückensprache (Kurzausgabe), Aachen: Shaker, 2007. 53 S. ISBN 978-3-8322-6121-4.
 • Sebastià Moranta (u. Tilbert Dídac Stegmann) Katalanisch express: sofort Katalanisch lesen durch Ihre Brückensprache, Aachen: Shaker, 2007. 104 S., mit CD-ROM,  ISBN 978-3-8322-6266-2.
 • [Mithrsg. mit Joan Castanyer von:] Maria Mayol: Assaigs poètics. Palma: Lleonard Muntaner Editor, “Poesia”, 21, 2008.

Aufsätze und Zeitschriftenartikel:

 • “Els temps del passat a la classe de català: contextos pragmàtics per a estudiants alemanys”. In: Actes del 3r Simposi sobre l’ensenyament del català a no catalanoparlants. Conferències, ponències, comunicacions i conclusions. Vic, 4, 5 i 6 de setembre de 2002. Vic, Eumo Editorial, 2004. [Ausgabe auf CD-Rom]
 • “Els punts cardinals del diferencialisme lingüístic balear”El Mirall (Palma de Mallorca), 157 (Februar 2005), S. 30-32.
 • “Propostes i despropòsits: aspectes del gonellisme” [mit Guillem Calaforra]. Els Marges (Barcelona), 77 (Herbst 2005), S. 51-73.
 • “Traduccions i recepció de Salvador Espriu a Rússia”. In: Si de nou voleu passar. I Simposi Internacional Salvador Espriu (Barcelona-Arenys de Mar, 1-3 d’octubre de 2003). Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, “Biblioteca Abat Oliba”, 2005, S. 319-338.
 • “Reptes i limitacions de l’ensenyament del català fora del domini lingüístic. Taula rodona amb lectors de català” [mit Xavier Barceló, Alfons Gregori i Joan Llinàs]. In: Jornades de catalanística a Praga. Andorra: Govern d’Andorra, “Biblioteca Andorrana Internacional”, 1, S. 261-272.
 • “Informe sobre la situació acadèmica del català als centres d’ensenyament superior d’Alemanya, Àustria i Suïssa”. Forschungsstelle Katalanistik der Goethe-Universität Frankfurt, 2007. URL unter <www.kat.cat>.
 • “Frankfurt 2007: les fronteres d’un debat”El Mirall (Palma), 184 (November-Dezember 2007), S. 30-35.
 • “Francesc de Borja Moll i el discurs lingüístic il•lustrat” [mit Guillem Calaforra]. Els Marges (Barcelona), 84 (Winter 2008), S. 75-86.
 • “Gregorovius, biògraf de Lucrècia Borja: la Roma dels papes rere les fronteres de l’espai i la cultura”. In: Actas del Congreso “Discurso sobre fronteras – fronteras del discurso: literatura, pensamiento y cultura del ámbito ibérico e iberoamericano” (Poznań, 22-24 de novembre de 2007), S. 49-58.
 • “La participació catalana a la Fira del Libre de Frankfurt 2007: identitat, recepció, traduccions”. In: Atti del IX Convegno dell’Associazione Italiana di Studi Catalani (AISC) – 14-16 febbraio 2008 / “La Catalogna in Europa, l’Europa in Catalogna. Transiti, passaggi, traduzioni”. Universitat de Venècia (Ca’ Foscari).
 • “Anticatalanisme i particularisme sociolingüístic balear entre la població immigrant”. In: Actes del 21è Col•loqui Germanocatalà “Llengua i migració” / 21.Deutscher Katalanistentag “Sprache und Migration” – Kiel, 9-11. Oktober 2008. Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.

Übersetzungen:

 • Sebastià Moranta [Übers. von:] Sergej Dovlatov: Els nostres [Наши]. Kapitel 2. El Tacte Que Té [Zeitung Online], 6 (Januar-Februar 2001), S. 4-7. URL: <www.eltactequete>.
 • Sebastià Moranta [Übers. von:] Ferdinand Gregorovius: Lucrècia Borja a partir de documents i epistolaris del seu temps [Lucrezia Borgia nach Urkunden und Korrespondenzen ihrer eigenen Zeit]. Vorwort von Eulàlia Duran, Hg. von Maria Toldrà. València: Edicions Tres i Quatre / Institut Internacional d’Estudis Borgians (IIEB), “Biblioteca Borja”, 4, 2007. 527 S., ISBN 978-84-7502-765-4.
 • Sebastià Moranta [Übers. von:] Conrad Ferdinand Meyer: Àngela de Borja [Angela Borgia]. València: Edicions Tres i Quatre. [in Vorbereitung]

Institutionalisierte Projekte im Bereich der Katalanistik

2000-2006. Projekt „Sprachliche und kulturelle Identität in Katalonien“ an dem Arbeitskreis Spanien, Portugal und Lateinamerika (ASPLA) der Universität zu Köln. Katalanischlektorat gefördert von der Generalitat de Catalunya über das Institut Ramon Llull (IRL).

2001-2003. Betreuung eines Lehrprogramms für Katalanistik an der Universität zu Köln in Zusammenarbeit mit der Universitat Oberta de Catalunya (Fernuniversität Kataloniens).

2007. Lehrbuch zum beschleunigten Einstieg ins Katalanische (siehe oben Katalanisch express).

2008-2011. Projekt zur Erstellung eines Wörterbuches polnisch-katalanisch [Diccionari polonès-català]. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza / Enciclopèdia Catalana.

Katalanische Kooperationen mit anderen Universitäten usw.

2000-2006. Universität zu Köln

2000-2006. Rheinische Friedrich-Wilhelm Universität Bonn

Philipps-Universität Marburg

Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Universitat de Barcelona (UB)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM)

Lomonossow-Universität Moskau (MGU) [Moskovskij Gosudarstvennyj Universitet im. M. V. Lomonosova]

Institut Internacional d’Estudis Borgians (IIEB, València)

 


 

Dr. Theres Moser

Übersetzerin

theresmoser(at)ya.com

Katalanische Interessenschwerpunkte


Forschung:

Dissertation: „Kontrastive Untersuchungen zur kastilischen und katalanischen Poesia social nach dem Bürgerkrieg“, Böhlau Verlag, Wien, 1994)

Katalanische Publikationen

Bücher:  Übersetzungen

 • Carme Riera: Epitelis tendrissims So zarte Haut (Wiener Frauenverlag, Wien 1994)
 • Carme Riera: Helena, Helena (Sondernummer die horen, hrsg. von Michi Strausfeld, 1995)
 • Maria Barbal: Càmfora (Ausschnitte aus dem Roman, Die Spezialität des Hauses. Neue katalanische Literatur, Babel Verlag, München 1998)
 • Maria Àngels Anglada. El violí d’Auschwitz (Die Geige von Auschwitz, für Peter Kirchheim, München, nicht erschienen)
 • Maria Mercè Marçal: La passió segons Renée Vivien (Auf den Spuren der Renée Vivien, Milena Verlag, Wien, 1998)
 • Miquel de Palol: El jardí dels set crepuscles (Im Garten der sieben Dämmerungen, Aufbau, Berlin 1999, Neuauflage 2007)
 • Mallorca! Eine literarische Einladung. (Lyrik und Prosa für den gleichnamigen Salto-Band, Wagenbach, Berlin 2000)
 • Xavier Moret: Qui paga, mana (Das Leben war schneller, dtv premium, München 2001)
 • Blai Bonet: El mar (Das Meer, Auftragsarbeit der Conselleria de Cultura de les Illes Balears, nicht erschienen)
 • Salvador Dalí: Un diari 1919-1920 (Aufzeichnungen eines werdenden Genies, Schirmer-Mosel, München 2003)
 • Empar Moliner: Feli Esthéticienne (Salon Feli, Kiepenheuer & Witsch, Köln 2003)
 • Josep Pla: Dalí (Berenberg, Berlin 2005)
 • Josep Pla: Gaudí (Berenberg, Berlin 2006)
 • Empar Moliner: T’estimo si he begut (Verführung mit Aspirin, Wagenbach, Berlin 2006)
 • Josep Pla: Cinc històries del mar (Der Untergang der Cala Galiota)

Diverse Übersetzungen katalanischer Lyrik und Prosa für ILC, AELC und LLULL.

Theatertexte vom Deutschen ins Katalanische (in Zusammenarbeit mit Ramon Farrés):

 • Werner Schwab: Les presidentes (Die Präsidentinnen; aus dem Deutschen für das Festival Grec, Barcelona 1998, Regie: Carmen Portaceli)
 • Rainer Werner Fassbinder: Por menjar-se ànima (Angst essen Seele auf; aus dem Deutschen, Festival Grec, Barcelona 2000, Regie: Carme Portaceli)
 • George Tabori: Les variacions Goldberg (Die Goldberg-Variationen, aus dem Deutschen, Teatre Nacional de Catalunya, 2001; Regie: Àlex Rigola, publ. Ed. Proa)
 • Marius von Mayenburg: Cara de foc (Feuergesicht; aus dem Deutschen, Sitges Theater Festival 2001 und Grec Barcelona, Regie Carme Portaceli, publ. 2002 Fundació Teatre Lliure)
 • Heiner Müller: Der Horatier, Mauser, Herakles 5, Der Vater, Todesanzeige; 2004 im Auftrag von Carme Portaceli, gefördert vom Goethe-Institut Barcelona, nicht aufgeführt)
 • Falk Richter: Electronic City, szenische Lesung, Sala Beckett, Barcelona 2004, Regie: Brigitte Luik, gefördert vom Goethe Institut Barcelona)
 • Lutz Hübner: El cor d’un boxador (Das Herz eines Boxers; Regie Brigitte Luik, gefördert vom Goethe Institut Barcelona, Premiere: Teatre El Conservatori, Manresa, danach Sala Muntaner Barcelona 2005)
 • Peter Turrini: Josef i Maria (Josef und Maria, Regie: Carme Portaceli, Festival de la Tardor, Girona 2007, Nau Ivanov, Barcelona 2007)
 • Elfriede Jelinek: El que va passar quan Nora va deixar el seu home o els pilars de les societats (Was geschah, als Nora ihren Mann verlassen hatte oder Stützen der Gesellschaften, Regie: Carme Portaceli, Teatre Nacional de Catalunya 2008)

 


 

Prof. Dr. Johannes Müller-Lancé

Romanisches Seminar

Abteilung Sprach- & Medienwissenschaft

Universität Mannheim

D-68131 Mannheim

+49 621 181-2271

mueller-lance (at) phil.uni-mannheim.de

http://www.phil.uni-mannheim.de/romsem/index.html

Katalanische Interessenschwerpunkte


Lehre:

Sprachenpolitik

Kontaktphänomene zu Kastilisch und Französisch (historisch, innersprachlich und soziolinguistisch)

Forschung:

Erwerb des Katalanischen als Tertiärsprache

Katalanische Publikationen

Bücher:

 • Müller-Lancé, Johannes (2003): Der Wortschatz romanischer Sprachen im Tertiärsprachenerwerb. Lernerstrategien am Beispiel des Spanischen, Italienischen und Katalanischen. Tübingen: Stauffenburg (Tertiärsprachen. Drei- und Mehrsprachigkeit Bd. 7).

Zeitschriftenartikel:

 • Müller-Lancé, Johannes  (2006): “El uso del catalán en los periódicos regionales de habla castellana”. In Sinner, Carsten; Wesch, Andreas (Akten der Sektion 9: El castellano en los territorios de habla catalana anlässlich des 15. Deutschen Hispanistentages, Bremen 2005).
 • Müller-Lancé, Johannes (2005): “Mehrsprachigkeit in der Regionalpresse: das Elsass und Katalonien”. In: Hammer, Françoise; Lüger, Heinz-Helmut (Hrsg.):Entwicklungen und Innovationen in der Regionalpresse. Koblenz/Landau: Knecht (Landauer Schriften zur Kommunikations- und Kulturwissenschaft 7). 285-307.

 


 

Dr. Christian Münch

Visiting Assistant Professor

Program Co-Coordinator of Program in Bilingual/Bicultural Education

Teachers College, Columbia University

Department of International & Transcultural Studies

525 West 120th street, Box 122

New York, N.Y. 10027

+1 212-678-3218

cm2229 (at) columbia.edu

www.tc.columbia.edu/its

Katalanische Interessenschwerpunkte


Lehre:

Sprachgeschichte des Katalanischen

Historische Grammatik und Phonologie

Katalanische Soziolinguistik

Katalanische Sprachpolitik und Europa

Katalonien und das Baskenland im Vergleich

Forschung:

Sprachliche Identifikationsprozesse lateinamerikanischer Migranten in Katalonien

Katalanisches Gelehrtentum des späten Mittelalters

Soziolinguistik und Sprachpolitik

Zweisprachiger Schriftspracherwerb (Katalanisch/Spanisch)

Katalanische Publikationen

Bücher:

 • (2006): Sprachpolitik und gesellschaftliche Alphabetisierung. Zur Entwicklung der Schreibkompetenz in Katalonien seit 1975, Frankfurt: Peter Lang. (=VariaLingua, 29)
 • (1996) Okzitanisch und Katalanisch: Vergleich der aktuellen Situation vor dem Hintergrund der Kodifikationsbemühungen seit Mitte des 19. Jahrhunderts, München (unveröff. Magisterarbeit)

Zeitschriftenartikel:

 • (2007): Roviró, Barbara / Torrent-Lenzen, Aina / Wesch, Andreas (eds.) (2005): Normes i identitats. Normen und Identitäten. Sprachwissenschaftliche Beiträge des 19. Deutschen Katalanistentags Köln, 2003. Colònia: Axel Lenzen Verlag., in: Estudis Romànics 28, 471-473 (Rezension in katalanischer Sprache)
 • (2003): “Globalization and written language: the diversification of linguistic competence and the consequences for language planning”, in: Direcció General de Política Lingüística. Institut de Sociolingüística Catalana (eds.), Actes del 2n Congrés Europeu sobre Planificació Lingüística. Andorra la Vella, 14, 15 i 16 de novembre de 2001, Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 377-379.
 • (2002): „Attitudes vis-à-vis de l’écriture en catalan et la dimension conceptionelle de la langue”, in: Hizkuntza Biziberritzeko Saioak. Eremu Urriko Hizkuntzei Buruzko VII.Nazioarteko Biltzarra. Experiencias de Inversión del Cambio Lingüístico. VII Conferencia Internacional de Lenguas Minoritarias, Vitoria-Gasteiz: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 451-458.
 • (2001): “La dinámica lingüística en el este de Europa de cara a la Unión Europea”, in: Hermes. Revista de pensamiento e historia 6, 2-10.
 • (2000): “Normalització Lingüística: einige Bemerkungen aus der Sicht der Schreibforschung”, in: Claus D. Pusch (ed.), Katalanisch in Geschichte und Gegenwart. Sprachwissenschaftliche Beiträge, Tübingen: Stauffenburg, 169-179.
 • (1998): “La adquisició del català escrit en el procés de normalització lingüística”, in: Noves. Revista de l’Institut de Sociolingüística Catalana. Generalitat de Catalunya 25, 15-17.

 


 

Prof. Dr. Klaus-Jürgen Nagel

Departament de Ciències Polítiques i Socials

Universitat Pompeu Fabra

Ramon Trias Fargas, 25

08005 Barcelona

+34 – 935422503

klaus.nagel(at)upf.edu

http://www.upf.edu/dcpis/

Katalanische Interessenschwerpunkte

Lehre:

Politische Theorie, Vergleichende Politikwissenschaft

Forschung:

Nationalismus, Institutionen, Parteien, Europäische Integration

Betreute katalanische Magisterarbeiten/Dissertationen/Habilitationen:

Nur deutscher Sprachraum:

Lukas Oldenburg: Recht auf Differenz vs. Recht auf Gleichheit. Dezentralisierung und peripherer Nationalismus am beispiel Kataloniens, Sommersemester 2005, Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder, Diplomarbeit Kulturwissenschaften, Zweitkorrektor

Katalanische Publikationen

Bücher:

 • Arbeiterschaft und nationale Frage in Katalonien zwischen 1898 und 1923“, Saarbrücken/Fort Lauderdale: Breitenbach 1991, 798 S. (Forschungen zu Spanien 7).
 • (mit Ludger Mees und Hans-Jürgen Puhle) “Kampf um den Wein. Modernisierung und Interessenpolitik im spanischen Weinbau. Rioja, Navarra und Katalonien 1860-1940“, Wien: Verlag für Geschichte und Politik; München: Oldenbourg 2005, 416 S. (Studien zur Geschichte und Kultur der Iberischen und Iberoamerikanischen Länder 10). (Autor S. 163-349; Ko-Autor S. 7-9, 357-406).
 • (mit einem Beitrag von Marició Janué i Miret) “Katalonien. Eine kleine Landeskunde”, Stuttgart: Messidor 2007, 136 S. (Autor der S. 1-103).
 • (mit einem Beitrag von Marició Janué i Miret) “Catalunya explicada als alemanys. Les claus per entendre una nació sense estat de l’Europa actual”, Valls: Cossetània edicions 2007, 134 S. (Autor der S. 1-96).
 • (Hrsg.) (mit Ferran Requejo) “Descentralització, asimetries i processos de resimetrització a Europa: Bèlgica, Regne Unit, Itàlia i Espanya“, Barcelona: Institut d’Estudis Autonòmics 2009(Col.lecció Institut d’Estudis Autonòmics, 66). 272 S.
 • (Hrsg.) (mit Ferran Requejo) “Federalism Beyond Federations. Asymmetry and Processes of Resymmetrisation in Europe“, Abingdon: Ashgate 2011. 279 S.

Zeitschriftenartikel und Buchbeiträge:

 • “Vasquismo y catalanismo hasta 1923. El catalanismo de izquierda y Euskadi”, José Luis de la Granja/Carmelo Garitao­nandía (Hrsg.): Gernika: 50 años después (1937-1987). Naciona­lismo, República, Guerra Civil, San Sebastián: Universidad del País Vasco 1987, S. 51-70.
 • “‘Alguna cosa més que la renta-plats’?: Zum ‘Feminismus’ von Katalanismus und Arbeiterbewegung zwischen 1900 und 1930”, Zeitschrift für Katalanistik(Frankfurt am Main) 3, 1990, S. 231-248.
 • “Soziale Konflikte und Nationalismus in Katalonien vor 1936”, Bericht über die 38. Versammlung deutscher Historiker in Bochum, 26. bis 29. September 1990, Stuttgart: Klett 1991, S. 239-241
 • “Katalanischer Sekt: Tradition und Fortschritt”, Tranvía. Revue der Iberischen Halbinsel (Berlin) 21, 1991, Juni, S. 20-23.
 • “La cultura obrera i el fet nacional català al primer quart del segle XX”, Catalunya i la Restauració 1875-1923. Congrés Internacional d’Història, Manresa, 1, 2 i 3 de maig de 1992. Comunicacions, Manresa: Centre d’Estudis del Bages 1992, S. 303-307.
 • “‘Multikulturelle Gesellschaft’ und staatliche Interven­tionspolitik in der Stadt Barcelona zwischen den Weltausstel­lungen von 1888 und 1929”, Archiv für Sozialgeschichte (Bonn) 32, 1992, S. 1-31.
 • “Clase Obrera y Cuestión Nacional en Cataluña (1898-1923)”, Society for Spanish and Portuguese Historical Studies Bulletin (Millersville/Warrensburg) 17, 1992, 3, S. 49-55.
 • (mit Carme Riu de Martin) “La decoración cerámica en las cooperativas vinícolas catalanas”, Cerámica (Madrid) 43, 1992, S. 80-86.
 • “Arbeiter und Vaterland: Katalonien 1898 bis 1936”, Ge­schichte und Gesellschaft (Göttingen) 20, 1994, S. 349-363.
 • “The Stateless Nations of Western Europe and the Process of European Integration. The Catalan Case”, Justo G. Beramen­di/Ramón Máiz/Xosé M. Núñez (Hrsg.): Nationalism in Europe. Past and Present, Bd. 2, Santiago de Compostela: Universidade 1994, S. 545-570.
 • “Katalanistische Bewegung und Gesellschaft 1898 bis 1939”, Zeitschrift für Katalanistik (Frankfurt am Main) 7, 1994, S. 9-36.
 • “Das Beispiel Katalonien. Europäische Zusammenarbeit als Bestandteil spanischer Innenpolitik”, Udo Bullmann (Hrsg.): Die Politik der dritten Ebene. Regionen im Europa der Union, Baden-Baden: Nomos 1994, S. 214-221.
 • “L’Institut Agrícola Català de Sant Isidre i la política vinícola espanyola fins al 1930”, Finestrelles (Barcelona) 7, 1995, S. 191-204.
 • “Forschungen zum Verhältnis von Nationalismus und Arbei­ter­bewegung: Das Beispiel Katalonien”, Mitteilungsblatt des Instituts zur Erforschung der europäischen Arbeiterbe­wegung (Bochum) 17, 1996, S. 160-180.
 • “La historia agraria de Cataluña desde el siglo XIX hasta 1940. Nuevas aportaciones”, Notas (Frankfurt am Main) 7, 1996, S. 32-44.
 • “Nacionalismo catalán y clase obrera a comienzos del siglo XX: algunas reflexiones”, Muga (Bilbao) 94-95, 1996, S. 90-103.
 • “Entre ‘Freedom for Catalonia’ y ‘Ara decidirem’ (en Madrid). Sobre la historia reciente del catalanismo”, Notas (Frankfurt am Main) 12, 1997, S. 2-20.
 • “Festes i costums i el seu ús polític: exemples de la Catalu­nya del començament del segle XX”, Joaquim Capdevila i Capdevila/Agustí ­Garcia Larios (Hrsg.): La festa a Catalu­nya. La festa com a vehicle de sociabilitat i d’expres­sió política, Barcelona: Abadia de Montserrat 1997, S. 211-220.
 • “La Transición y las Comunidades Autónomas en España”, Walther L. Bernecker (Hrsg.): De la Guerra Civil a la Transi­ción: memoria histórica, cambio de valores y consciencia colectiva, (=Mesa Redonda N. S. 9), Augsburg 1997, S. 70-86.
 • “A unificación europea. Unha nova escena posible para os nacionalismos non estatais?”, Grial (Santiago de Compostela) 138, 1998, S. 199-237.
 • (mit Jacint Jordana) “Trade Unionism in Catalonia: Have Unions Joined Nationalism?”, Patrick Pasture/Johan Ver­berck­moes (Hrsg.): Working-Class Internationalism and the Appeal of National Identity: Historical Debates and Cur­rent Perspecti­ves, Ox­ford/New York: Berg 1998, S. 83-106.
 • “Katalonien: Nation oder Region, ‘Litauen’ oder ‘Motor der spanischen Wirtschaft’?”, Tranvía. Revue der Iberischen Halb­insel (Berlin) 49, 1998, Juni, S. 30-36.
 • “Cataluña y la Unión Europea”, Elkarri (Bilbao) 47, 1999, S. 14-15.
 • “La cooperació de Catalunya amb les regions occitanes. Cap a una Europa de les regions?”, Diàlegs, Revista d’Estudis Polítics i Socials (Barcelona) 2, 1999, 5, S. 89-108.
 • “Salvador Seguí i Rubinat. ‘El noi del sucre'”, Ambits de Política i Societat(Barcelona) 10, 1999, S. 58-61.
 • “¿Tiene sentido hablar de una vitivinicultura catalana? Aspectos económicos, sociales y políticos, 1870-1940“, Javier Maldonado/Alberto Ramos (Hrsg.): Actas del I Encuentro de Historiadores de la Vitivinicultura Española,Encuentros de Primavera en El Puerto 2, El Puerto de Santa María: Ayuntamiento 2000, S. 365-381.
 • “The ‘Europe of the Regions’ and the Identity Politics of Nations Without states”, Scottish Affairs (Edinburgh) 36, 2001, S. 48-72.
 • “Catalan ‘Nation-building’ and the Tran­sition to Democracy in Spain”, John MacInnes/David McCrone (Hrsg.): Stateless Nations in the 21st Century: Scotland, Catalonia and Quebec, Edinburgh: Scottish Affairs Special Issue, 2001, S. 122-136.
 • (mit Ludger Mees) “Wein und Politik: Reblausbekämpfung in Katalonien und der Rioja”, Marcus Gräser/Chri­stian Lammert/­Söhnke Schreyer (Hrsg.): Staat, Nation und Demokratie. Tradi­tionen und Perspektiven moderner Gesellschaften. Fest­schrift für Hans-Jürgen Puhle, Göttingen: Vanden­hoeck & Ruprecht 2001, S. 129-155.
 • “Katalonien”, Thomas Fischer/Siegfried Frech (Hrs­g.): Baden-Württemberg und seine Partnerregionen, Schrif­ten zur politischen Landeskunde Baden-Württembergs 28, Stutt­gart: Landeszentrale für politische Bildung/Kohlhammer 2001, S. 179-213.
 • “Las regiones políticas con culturas nacionales: los dilemas de las naciones sin Estado de la Unión Europea”, Ramón Máiz Suárez (Hrsg.): Europa Mundi. Construcción de Europa, democracia y globali­zación, Bd. 2, Santiago de Compostela 2001 [2002], S. 847-864.
 • “Perspektiven föderaler Ordnungsmodelle in Europa: Der Fall Spanien”, Udo Margedant (Hrsg.): Föderalismusreform: Föderalismus in Europa II, (=Zukunftsforum Politik, hg. v. d. Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. 51), Sankt Augustin 2002, S. 30-47.
 • “Die “Autonomisierung” Spaniens – ein abgeschlossener Prozess?”, Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung Tübingen (Hrsg.): Jahrbuch des Föderalismus 2003. Föderalis­mus, Subsidia­rität und Regionen in Europa, Baden-Baden: Nomos Verlags­gesellschaft 2003, S. 222-232.
 • “Experiencias comparadas de participación regional”, Europafutura.org (Hrsg.): La participación de las regiones en Europa, Barcelona: Institut d’Estudis Autonòmics/Fundació Carles Pi i Sunyer 2003, S. 47-81.
 • “Interregional Cooperation. The Catalan Case”, Rudolf Hrbek (Hrsg.): Außenbeziehungen von Regionen in Europa und der Welt/External Relations of Regions in Europe and the World, Baden-Baden: Nomos (Schriftenreihe des Europäischen Zentrums für Föderalismus-Forschung, 27) 2003, S. 129-142.
 • “Integració europea i acomodació de les nacions sense Estat”, Jaume Urgell (Hrsg.): Donar protagonisme a Catalunya. Acció internacional i política de relacions exteriors catala­na, Barcelona: Centre d’Estudis de Temes Contemporanis/Edito­rial Pòrtic 2003, S. 69-93.
 • “Per què Europa no resol el paper de les regions?”, Idees (Barcelona) 20, 2003 [2004], S. 61-65, 73.
 • “L’intervento delle Regioni nella politica europea. Un’­analisi comparata”, Le Istituzioni del Federalismo – Regione e Governo Locale 25, 2004, 1, S. 43-76.
 • “La actuación de las regiones en la política europea: un análisis comparado”, Francesc Morata (Hrsg.): Gobernanza multinivel en la Unión Europea, València: Tirant lo Blanch 2004, S. 245-284.
 • “Transcending the National/Asserting the National: How Stateless Nations like Scotland, Wales and Catalonia React to European Integration”, Australian Journal of Politics and History 50, 2004, 1, S. 58-75.
 • “Dilemmas of stateless nations in the European Union”, Ramón Máiz/Ferran Requejo (Hrsg.): Democracy, Nationalism and Multiculturalism, London/New York: Frank Cass 2005, S. 127-143.
 • “Verfassungs- und Statutsreformen in Spanien: ein föderalistischer Frühling?”, Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung Tübingen (Hrsg.): Jahrbuch des Föderalismus 2005. Föderalis­mus, Subsidia­rität und Regionen in Europa, Baden-Baden: Nomos Verlags­gesellschaft 2005, S. 458-474.
 • “25 Years of Catalan Autonomy”, Scottish Affairs(Edinburgh) 54, 2006, S. 22-38.
 • “Autonomiestatute und/oder/statt Föderalismus? Zum Stand der Reform des spanischen ‚Staates der Autonomien’”, Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung Tübingen (Hrsg.): Jahrbuch des Föderalismus 2006. Föderalis­mus, Subsidia­rität und Regionen in Europa, Baden-Baden: Nomos Verlags­gesellschaft 2006, S. 395-408.
 • “Vitivinicultura y asociacionismo agrario en Cataluña. Nuevas aportaciones”, Iberoamericana 6, 2006, 23, S. 221-236.
 • “Auf dem Weg zu einer föderalen Ordnung? Der Fall Spanien”, Bernhard Vogel/Rudolf Hrbek/ Thomas Fischer (Hrsg.): Halbzeitbilanz – die Arbeitsergebnisse der deutschen Bundesstaatskommission im europäischen Vergleich, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft 2006, S. 183-201.
 • (mit Ferran Requejo) “El debate sobre la relación entre centro y Autonomías en España”, Bernecker, Walther L./Maihold, Günther (Hrsg.): España: del consenso a la polarización. Cambios en la democracia española (=Bibliotheca Ibero-Americana, 13), Madrid/Frankfurt: Iberoamericana/Vervuert 2007, S. 265-295.
 • “Vitivinicultura i cooperativisme a Catalunya. La contribució de Saumell en el context de la recerca”, Delgado, Josep Maria/Ibáñez Fanés, Jordi/Pich Mitjana, Josep/Riudor, Lluís (Hrsg.): Antoni Saumell i Soler. Miscel.lània in memoriam, Barcelona: Universitat Pompeu Fabra 2007, S. 37-54.
 • “Die neuen Autonomiestatute in Spanien: mehr Paralyse als Praxis”, Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung Tübingen (Hrsg.): Jahrbuch des Föderalismus 2008. Föderalis­mus, Subsidia­rität und Regionen in Europa,Baden-Baden: Nomos Verlags­gesellschaft 2008, S. 422-443.
 • (mit Francesc Pallarés) “Regionale Wahlsysteme in ausgewählten Staaten der Europäischen Union”, Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung Tübingen (Hrsg.): Jahrbuch des Föderalismus 2007. Föderalis­mus, Subsidia­rität und Regionen in Europa, Baden-Baden: Nomos Verlags­gesellschaft 2008, S. 86-105.
 • (mit Ferran Requejo)”Asymmetrien erhalten, aushalten oder angleichen? Zum Vergleich von Resymmetrisierungstendenzen in vier europäischen Staaten”, Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung Tübingen (Hrsg.): Jahrbuch des Föderalismus 2009. Föderalis­mus, Subsidia­rität und Regionen in Europa, Baden-Baden: Nomos Verlags­gesellschaft 2009, S. 59-73.
 • “Zur Europapolitik und Europafähigkeit der spanischen Regionen”, Karl-Heinz Lambertz/Martin Grosse Hüttmann (Hrsg.): Europapolitik und Europafähigkeit von Regionen, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft (Schriftenreihe des Europäischen Zentrums für Föderalismusforschung 34), 2009, S. 84-100.
 • “Espanya, federal?”, Eines (Barcelona) 10, Barcelona: Fundació Josep Irla 2009, S. 11-22.
 • (mit Ferran Requejo)”Asimetries i procés de descentralització. Comentaris comparatius”, Ferran Requejo/Klaus-Jürgen Nagel (Hrsg.): Descentralització, asimetries i processos de resimetrització a Europa: Bélgica, Regne Unit, Italia i Espanya, Barcelona: Institut d’Estudis Autonòmics 2009(Col.lecció Institut d’Estudis Autonòmics, 66), S. 255-272.
 • “Politik im Spannungsfeld von Zentralismus und Regionalismus”, Zur Debatte. Themen der Katholischen Akademie in Bayern (München) 3, 2010, S. 25-27.
 • “How parties of stateless nations adapt to multi-level politics: Catalan political parties and their concept of the state”, Adrian Guelke (Hrsg.): The Challenges of Ethno-Nationalism, Houndmills: Palgrave Macmillan 2010, S. 118-142.
 • “Der Autonomiestaat – ist das Ende der Fahnenstange erreicht?”, Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung Tübingen (Hrsg.): Jahrbuch des Föderalismus 2010. Föderalis­mus, Subsidia­rität und Regionen in Europa, Baden-Baden: Nomos Verlags­gesellschaft 2010, S. 287-305.
 • “Spanien – Auf dem Weg zur Föderation?”, Jürgen Dieringer/Roland Sturm (Hrsg.): Regional Governance in EU-Staaten, Opladen/Farmington Hills: Barbara Budrich 2010, S. 149-170.
 • “Reflexions a l’entorn dels processos de sobirania”, Idees. Revista de Temes Contemporanis (Barcelona) 33, 2010 [2011], S. 208-211.
 • “El nacionalisme català i Europa”, Ferran Requejo/Alain G. Gagnon (Hrsg.): Nacions a la recerca de reconeixement. Catalunya i el Québec davant el seu futur, Barcelona: Institut d’Estudis Autonòmics 2010 (Col.lecció Institut d’Estudis Autonòmics, 73), S. 187-209.
 • (mit Ferran Requejo) “Asymmetries and decentralisation processes – comparative comments”, Ferran Requejo/Klaus-Jürgen Nagel (Hrsg.)Federalism Beyond Federations. Asymmetry and Processes of Resymmetrisation in Europe, Abingdon: Ashgate 2011, S. 249-268.
 • “Cooperatives vinícoles, modernització i política d’interessos”, Plecs d’Història Local (Beilage der Zeitschrift L’Avenç no. 365) (Barcelona) 140, 2011, 2, S. 5-7.
 • “The External Dimension of Territorial Autonomy in Spain”, Carlos E. Pacheco Amaral (Hrsg.): Autonomie regionale et relations internationales. Nouvelles dimensions de la gouvernance multilatérale/Regional Autonomy and International Relations. New Dimensions of Multilateral Governance, Paris: L’Harmattan 2011, S. 97-120.
 • “Le nationalisme catalan et l’Europe”, Alain-G. Gagnon/Ferran Requejo (Hrsg.) : Nations en quête de reconnaissance. Regards croisés Québec-Catalogne, Brüssel et al.: Peter Lang 2011, S. 175-200 (Diversitas 9). Übersetzung von 93.
 • “Entre la «independencia en Europa», una «Europa con cien banderas» y una «Europa de» o «con las regiones»”, Hermes. Revista de Pensamiento e Historia (Bilbao) 37, 2011, S. 4-22.
 • “Between Independence in Europe, a Europe with a Hundred Flags, and a Europe of or with the Regions. Conceptualising the Relations Between Stateless Nations and European Integration in Western Europe (1945-2010)”, István Horváth/Márton Tonk (Hrsg.): Minority Politics Within the Europe of Regions, Cluj-Napoca: Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minoritâtilor Nationale/Scientia Publishing House, 2011, S. 61-86.
 • “Euroregions, arcs mediterranis i el problema dels Països Catalans”, Democràcia, política i societat. Homenatge a Rosa Virós, Barcelona: Universitat Pompeu Fabra 2012, S. 633-650.
 • “`Mittelmeerschienen’, ‘Euroregionen’ und die Frage der Països Catalans“, Max Doppelbauer/Georg Kremnitz (Hrsg.): El concepte de Països Catalans. Llengua – Literatura – Cultura, Wien: Praesens, 2012, S. 123-142.
 • (mit Adam Holesch) “Bildungsföderalismus in Spanien?”, Rudolf Hrbek/Martin Grosse Hüttmann/Josef Schmid (Hrsg.): Bildungspolitik in Föderalstaaten und der Europäischen Union: Does Federalism Matter?, Baden-Baden: Nomos 2012 (Schriftenreihe des Europäischen Zentrums für Föderalismus-Forschung, 38), S. 118-152.
 • “Autonomiestaat und Krise – Autonomiestaat in der Krise?”, Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung Tübingen (Hrsg.): Jahrbuch des Föderalismus 2012. Föderalis­mus, Subsidia­rität und Regionen in Europa, Baden-Baden: Nomos Verlags­gesellschaft 2012, S. 346-362.
 • “Katalonien – vom Autonomismus zum Separatismus?”, Europa Ethnica 70 (Wien), 2013, 1-2, S. 32-45.
 • “Warum will Katalonien ein Referendum über die Unabhängigkeit?”, Tilbert Stegmann/Martí Sancliment-Solé (Hrsg.): Katalonien. Der diskrete Charme der kleinen Staaten, Münster: LIT Verlag, 2014, S. 73-89.
 • “Veus pel canvi –cap a un nou Estat?”, Jordi Pigem et al.: Veus pel canvi, Barcelona: Llibres a Mida, 2014, S. 59-91.
 • (mit Adam Holesch) “Die spanische Gemeindeverfassung zwischen zentralstaatlicher Lenkung und regionaler Schwäche”, Elisabeth Alber/Carolin Zwilling (Hrsg.): Gemeinden im Europäischen Mehrebenensystem: Herausforderungen im 21. Jahrhundert, Baden-Baden: Nomos, 2014 (Schriftenreihe der Europäischen Akademie Bozen Bereich “Minderheiten und Autonomien” 26), S. 77-104.

Arbeitspapiere:

 • El movimiento nacional y la clase obrera en Barcelona – 1898-1923“, Bielefeld: Universitätsschwerpunkt Lateinamerika­forschung 1983, 91 S. (Arbeitspapiere 30).
 • “Öffentliche Archive und Bibliotheken zur Geschichte Kata­loniens im späten 19. u. im 20. Jht.”, Spanien/Portugal-Infor­mationen, Arbeitskreis Sozialwissenschaftliche Forschung über Spanien und Portugal(Bielefeld/Frankfurt am Main) 3, 1986, Juni, S. 17-24.
 • Recerques comparatives sobre els moviments nacionals a Europa“, Barcelona: Institut d’Estudis Socials Avançats/Uni­versitat Pompeu Fabra 1993, 24 S. (Document de Treball 93/4).
 • “The Effect of the EU on Non-State Nationalist Movements”, Vier Motoren für Europa: Regionale Identitäten, National­staat und Europa. Final Conference Report. Ludwigsburg, Baden-Würt­temberg 6-8 october 1999. http://www.dfi.de/PDF-Dateien/FourMotorsConferenceReport.PDF
 • “Strengthening of the Committee of the Regions?”, Collo­quium of the Constitutional Regions: Strengthening the role of the constitutional regions in the European Union. Minutes. Brüssel Plaza Hotel, Donderdag 22 February 2001. http://www.flanders.be/public/authority/government/­news/colloquium.pdf
 •  “Transcending the National/Asserting the National. How Stateless Nations like Scotland, Wales and Catalonia React to European Integration“, Canberra: Australian National Univer­sity 2002, 33 S. (National Europe Centre Paper 40). http://www.anu.edu.au/NEC/k_nagel.pdf
 • “Democràcia: Nacions minoritàries i regions europees”, Convenció Catalana per al Debat sobre el Futur de la Unió Europea, Document revisat. Sessió de treball del dia 18 de novembre de 2002. http://www.infoeuropa.org/convenciocatalana/cat/­conv_cat_grups.htm
 • The Nationalism of stateless nations and Europe. The Catalan case”, Barcelona: Grup de Recerca en Teoria Política, Universitat Pompeu Fabra 2009, 24 S.(GRTP Political Theory Working Paper 06/2009). http://hdl.handle.net/2072/42922
 • (mit Adam Holesch) “Education policy in Spain – a federal illusion?”, Barcelona: Grup de Recerca en Teoria Política, Universitat Pompeu Fabra 2011, 28 S.(GRTP Political Theory Working Paper 12/2012). http://hdl.handle.net/2072/179612
 • Warum will Katalonien ein Referendum über die Unabhängigkeit?”, Barcelona: Diplocat – Public Diplomacy Council of Catalonia 2013, 7 S.(Catalonia Background Information Serie E/2013/7.1./DE). http://www.diplocat.cat/files/docs/130829-E07DE-WarumWillKatalonienReferendum.pdf
 • “Roadmaps towards self-determination in Europe”, Centre Maurits Coppieters Dinner-Debate, Santiago de Compostela, 14th February 2014, 8 S. http://www.ideasforeurope.eu/paper/roadmaps-towards-self-determination-in-europe/

Übriges:

 • “Pròleg”, Gavaldà, Antoni: El batec periodístic d’un dirigent cooperativista català: Josep M. Rendé i Ventosa. Escrits 1903-1925, Valls/Barcelona: Fundació Roca i Galès/Cossetània 2007, S. 9-11.
 • “Klaus-Jürgen Nagel”, Alexandre, Víctor: Nosaltres, els catalans, Barcelona: Pòrtic 2008, S. 261-282.

Rezensionen:

 • Ca. 65 Rezensionen in 12 deutsch-, englisch-, katalanisch- und spanischsprachigen Zeitschriften.

Institutionalisierte Projekte im Bereich der Katalanistik

Arbeiterschaft und nationale Frage in Katalonien zwischen 1898 und 1923.

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)

01.01.1982- 31.07.1982

investigador principal: Klaus-Jürgen Nagel

Arbeiterschaft und nationale Frage in Katalonien zwischen 1898 und 1923.

Friedrich-Ebert-Stiftung

01.08.1982-31.12.1984

investigador principal: NAGEL, Klaus-Jürgen

II/65-032-1 v. 16.9.1991; II/65 032-2 v. 27.1.1992: Modernisierung und Interessenpolitik im spanischen Weinbau.

Volkswagen-Stiftung

Març 1989-31.12.1991

investigador principal: PUHLE, Hans-Jürgen/MEES, Ludger/NAGEL, Klaus-Jürgen

MEC MB058916 – Deutsche Länder und spanische Comunidades Autónomas im europäischen Einigungsprozess.

Deutscher Akademischer Austauschdienst/Ministerio de Educación y Ciencia

01.01.1995- 31.12.1995

investigador principal: REQUEJO, Ferran/PUHLE, Hans-Jürgen

MEC MB058916 – Deutsche Länder und spanische Comunidades Autónomas im europäischen Einigungsprozess.

Deutscher Akademischer Austauschdienst/Ministerio de Educación y Ciencia

01.01.1996-31.12.1996

investigador principal: REQUEJO, Ferran/PUHLE, Hans-Jürgen

Xarxa Temàtica XT 058916 Teoria política. Federalisme, Nacionalisme i Governabilitat

Generalitat de Catalunya (II Pla de Recerca de Catalunya 1997/2000).

01.01.1998 – 31.12.1999

investigador principal: REQUEJO, Ferran

HB1999-0110 – Descentralización y ‘devoluciones’ políticas: legitimidad teórica e institucionalización práctica. Una comparación entre el Reino Unido y España.

Ministerio de Educación y Cultura/British Council

01.04.2000-31.03.2002

investigador principal: REQUEJO, Ferran/MacINNES, John

2000XT 00066 – Xarxa temàtica de Teoria Política. Governabilitat política en societats plurinacionals.

Comissionat per a Universitats i Recerca.

01.06.2000-31.05.2002

investigador principal: REQUEJO COLL, Lluís-Ferran.

Beca del 25.6.2002: Sistemes electorals regionals en estats descentralitzats. Els sistemes electorals en Governs Multinivell

Institut d’Estudis Autonòmics

25.6.2002-1.3.2003

investigador principal: PALLARÉS, Francesc/NAGEL, Klaus-Jürgen/MAGRE FERRAN, Jaume

Espacios de competición en gobiernos multinivel. Identidades, partidos y elecciones en el Estado de las Autonomías

Ministerio de Ciencia y Tecnología. Plan Nacional de I + D + I 2000-3

Projekt abgeschlossen

investigador principal: PALLARÉS, Francesc

Federalism and Regionalization in Europe – Optimizing Multi-level Governance in the EU

Bertelsmann-Stiftung/Compagnia de San Pablo, Torino/Centro Studi Sul Federalismo, Torino

Projekt abgeschlossen

responsable: Paola BILANCIA/Flavio BRUGNOLI/Thomas FISCHER/

Mapping Devolution and Asymmetry in Europe

Institut d’Estudis Autonòmics

Projekt abgeschlossen

responsable: Ferran Requejo/Klaus-Jürgen Nagel

SEJ2006-12118

Procesos de devolución y asimetría en Europa: Bajo que condiciones los Estados europeos generalizan los procesos de devolución política regional?

Projekt abgeschlossen

responsable: Ferran Requejo

CSO2009-13143

Pluralismo religioso y descentralización política en Europa. ¿Hacia un modelo postsecular? Un análisis normativo y comparado

Ministerio de Ciencia e Innovación

2010-2012

responsable: Ferran Requejo

ESF-RECODE

Responding to complex diversity in Europe and Canada

European Science Foundation

2010-2013

Responsible: Peter A. Kraus (Univ. Augsburg)

 


Prof. Dr. Michael Nerlich (emer.)

Département d’Espagnol

Université Blaise Pascal

34, avenue Carnot

F-63037 Clermont-Ferrand Cedex 1

Michael.Nerlich(at)wanadoo.fr

Katalanische Interessenschwerpunkte

Lehre:

Zweisprachigkeit (katalanisch-kastilisch) in der modernen Lyrik der Nachkriegszeit

Forschung:

Ramon Llull; Joanat Martorell/Marti de Galba; moderne katalanische Lyrik

Betreute katalanische Magisterarbeiten/Dissertationen/Habilitationen:

 • Henriette Partzsch: Die gescheiterte Utopie. Joanot Martorells „Tirant lo Blanc“ (Magisterarbeit 1998)
 • Henriette Partzsch: Die Tradition der Alba in der spanischen Lyrik des 20. Jahrhunderts (Dissertation 2000), Berlin, Weidler, 2001,  Körper-Zeichen-Kultur, Band 8, 274 S. (Kapitel zu Pere Gimferrer)

Katalanische Publikationen

Bücher:

 • Kritik der Abenteuer-Ideologie. Beitrag zur Erforschung der bürgerlichen Bewusstseinsbildung 1100-1750, Berlin, Akademie-Verlag, 1977, 2 Bde., passim zu Llull; Galba; Martorell.
 • Abenteuer oder das verlorene Selbstverständnis der Moderne. Von der Unaufhebbarkeit experimentalen Handelns, München, Gerling Akademie Verlag, 1997, 252-255 (Ramon Llull, oder von ‘providentia’, ‘fatum’ und ‘aventura’)
 • Le Persiles décodé ou la „Divine Comédie“ de Cervantes, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2005, 183-198 (Persiles et Sigismunda en Catalogne) ; El Persiles descodificado o la ‘Divina Comedia’ de Cervantes, trad. Jesús Munárriz, Madrid, Hiperión, 2005, 187-202 (Persiles y Sigismunda en Catalunya)

 


 

Prof. Dr. Irmela Neu

Munich University of Applied Sciences

Department of Tourism

Am Stadtpark 20

D-81243 München

Irmela.Neu(at)web.de

Katalanische Publikationen


Zeitschriftenartikel:

 • (1984/1987/1989): Sprach- und Nationalbewußtsein in Katalonien während der Renaixença (1833-1891). Sonderheft von Estudis Romànics, Bd. XX. Preis Nicolau d’Olwer, 1985, Barcelona: Institut d’Estudis Catalans 1987, Neudruck 1989
 • (1990 a): 40 Jahre Schulbuchrevision in der UNESCO. In: UNESCO heute, 37. Jahrgang, Nummer1/2, Bonn: Deutsche UNESCO-Kommission, S. 17-19
 • (1990 b): Die Begegnung zweier Welten im Schulbuch. In: UNESCO heute, 37. Jahrgang, Nummer 7/8, Ausgabe Juli/August 1990, Bonn: Deutsche UNESCO-Kommission, S. 177-179
 • (1992): Grundbildung für alle: UNESCO-Schwerpunkt der 80er und 90er Jahre. In: Knoll, J.H. (ed.): Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener in europäischen Industriestaaten. International Yearbook of Adult Education. Internationales Jahrbuch der Erwachsenenbildung, Bd. 19/20. Köln, Weimar, Wien: Böhlau Verlag, S. 11-27
 • (1994 a): Gemeinsam mit den Kindern! – Straßenkinderprojekte der UNESCO in Mexiko und Guatemala, in: UNESCO heute, 41. Jahrgang, Ausgabe II, Sommer 1994, Bonn: Deutsche UNESCO-Kommission, S. 141-146
 • (1994 b): „Gewalt beginnt dann, wenn Sprache aufhört“. 4. Internationale Tagung zum UNESCO-Projekt „Linguapax“. In: UNESCO heute, 41. Jahrgang, Ausgabe II, Sommer 1994, Bonn: Deutsche UNESCO-Kommission, S. 158-159
 • (1994 c): Die Vision der UNESCO von der „Bildung für alle“. In: Berkenbusch, Gabriele/Bierbach, Christine (eds.): Soziolinguistik und Sprachgeschichte: Querverbindungen. Tübingen: gnv, Gunter Narr Verlag, S. 189-208
 • (1995 a): LINGUAPAX: The experience of the German Federal Republic. In: Centre UNESCO de Catalunya (ed.); LINGUAPAX IV. Barcelona: Centre UNESCO de Catalunya, S. 58-66
 • (1995 b): El sentido intercultural de la educación general: el respeto por la diversidad. In: Ibañez Aramayo, Javier/ Murillo Torrecilla, F. Javier/ Segalerva Cazorla, Amalia (eds.): Educación sin fronteras. Actas del Seminario Palma de Mallorca, 23-25 de Noviembre de 1993. Comisión Española de la UNESCO.  Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia (CIDE), S. 87-92
 • (1995 c): La creació de la primera Acadèmia de la Llengua Catalana 1880. In: Departament de Filologia Catalana (ed.): Estudis de lingüística i filologia oferts a Antoni M. Badia i Margarit, vol. II, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, S. 87-99
 • (1995 d): L’ensenyament de les llengües a Europa. In: Govern d’Andorra – Ministeri d’Educació, Joventut i Esports – Universitat d’Estiu (ed.): El futur de l’Ensenyament. Annals, XI Universitat d’Estiu, 29 Agost – 3 Setembre 1994.  Andorra La Vella: Impremta les Valls, S. 13-34
 • (1996 a): Les ressources européennes pour la formation des enseignants. In: Langues les moins répandues – formation des maitres et culture de la paix. Luxembourg: Bureau Européen pour les Langues Moins Répandus, S. 65-71
 • (1996 b): Für eine Kultur des Friedens – „Bildung“ aus der Sicht der UNESCO. In: Lenhart, V./Hörner, H. (eds.): Aspekte internationaler Erziehungswissenschaft. Festschrift für Hermann Röhrs aus Anlaß seines 80. Geburtstages. Weinheim: Deutscher Studienverlag, S. 12-24
 • (1997 a): Erwachsenenbildung in Spanien. In: Frieling, Gundula/Raape, Klaus/Sommer, Ulrike (eds.): Erwachsenenbildung und ethnische Minderheiten. Situation und Perspektiven im internationalen Überblick.  Münster: agenda Verlag, S. 118-139
 • (1997 b): La contribución del multilingüismo y de la diversidad lingüística a la Cultura de la Paz. In: UNESCO LINGUAPAX. Seminario internacional sobre políticas lingüísticas, Bilbao, 11-14 de Marzo de 1996. Bilbao: UNESCO ETXEA, S. 121-134
 • (1998): Hizkuntza Erregional Eta Minoritarioei Buruzko Karta Euorparraren Eta Hizkuntz Eskubideen Deklarazio Unibertsalaren Arteko Konparaio-Azterketa. Análisis contrastivo entre la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias y la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos (Declaración de Barcelona). In: CIEMEN (ed.): Hizkuntz Politikak, Hizkuntz Eskubideen Deklarazio Unibertsalaren Ildoan. Las Políticas Lingüísticas a partir de la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos. Europako Hizkuntzak Eta Legediei Buruzko Nazioarteko III Sinposioa. III Simposio Internacional de Lenguas Europeas y Legislaciones. Iruña (Nafarroa), 1997ko maiaztzaren 8tik 10era. Pamplona (Navarra), 8-10 de mayo de 1997. Barcelona: Editorial Mediterrània, S.L., S. 93-162 (baskisch-spanisch).
 • (1999a): Interkulturelles Management, in: GEWALD, S. (Hg.): Handbuch des Touristik- und Hotelmanagements, München, Wien: Oldenbourg Verlag, S. 158-165
 • (1999b): Imágen de América Latina para los Alemanes, in: Ruta. Revista Universitaria de Turismo y Administración n° 4, La Serena/Chile: Universidad de La Serena, p. 59-71
 • (2002): Für eine Kultur des Friedens und gegen die kulturelle Verarmung von Bildung, in: Raape, Klaus/Schemmann, Michael (eds.): Themen und Trends der politischen Bildung in den 199er Jahren, Kraków: IMPULS Publishers, S. 49-55
 • (2004a): Synchronizitäten: Plädoyer für eine neue Sichtweise im interkulturellen Kontext Spanien und Lateinamerika, in: Zimmermann, B.(Hg.): Interdisziplinarität und Interkulturalität, München und Mering: Rainer Hampp Verlag, S. 139-161
 • (2004b): La ‘interculturalidad’ entre sociedades postindustriales y semiindustrializadas o bien: La sociedad industrializada es del Marzo, la agraria de la Venus, in: Muñoz Cruz, Héctor (ed.): Rumbo a la Interculturalidad en educación, vol. II, México: Publicaciones de Universidades (80 Seiten, im Druck)
 • (2006): „Amerikaner und Mexikaner: Ein Blick aus Octavio Paz’ Labyrinth der Einsamkeit“ , in: WIECHA, Eduard (Hg.): Amerika und wir. US Kulturen. Neue europäische Ansichten, München und Mering: Rainer Hampp Verlag, S. 135-156

Katalanische Kooperationen mit anderen Universitäten

Institut LINGUAPAX in Barcelona

 


 

Dr. Petra Neumann

Leiterin der VHS

+49 841 3051850

petra.neumann(at)ingolstadt.de

www.ingolstadt.de

Katalanische Interessenschwerpunkte


Forschung:

Untersuchungen zu Werk und Rezeption des katalanischen Dramatikers Àngel Guimerà

 


 

Prof. Dr. Ingrid Neumann-Holzschuh

Institut Für Romanistik

Universität Regensburg

D-93040 Regensburg

+49 941  9433381

ingrid.neumann-holzschuh(at)sprachlit.uni-regensburg.de

Katalanische Interessenschwerpunkte

Lehre:

Sprachgeschichte, Varietäten, Strukturen (im Rahmen gesamthispanistischer Veranstaltungen)

Forschung:

Sprachgeschichte

Katalanische Publikationen

Zeitschriftenartikel:

 • “‘El català, llengua no decadent’: die valencianischen colloquis des 18. Jahrhunderts aus sprachlicher und soziolinguistischer Sicht – ein Beitrag zur katalanischen Sprachgeschichte der Decadència”, in:Zeitschrift für Katalanistik / Revista d’Estudis Catalans, 8 (1995), 7-34

 


 

Prof. Dr. Sebastian Neumeister (emer.)

Freie Universität Berlin

Institut für Romanische Philologie

Habelschwerdter Allee 45

14195 Berlin

+49 30 838 52191

seneu(at)zedat.fu-berlin.de

http://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/we05/institut/

Katalanische Interessenschwerpunkte

Forschung:

Mittelalter

Betreute katalanische Magisterarbeiten/Dissertationen/Habilitationen:

Isabel Müller: Magisterhausarbeit: Liebe, Krankheit und Medizin. Amor hereos im Werk des valencianischen Dichters Ausiàs March

Katalanische Publikationen


Bücher:

 • (Mhg.) Vestigia Fabularum. La mitologia antiga a les literatures catalana i castellana entre l’Edad mitjana i la moderna. Abadia de Montserrat 2004 (mit Roger Friedlein).

 Zeitschriftenartikel:

 • “Amor und Fortuna  bei Ausiàs March (Lied XXIV)”, in: Ex nobili philogorum officio. Festschrift für Heinrich Bihler zu seinem 80. Geburtstag, hg. von D. Briesemeister und A. Schönberger, Berlin 1998, 133-142.
 • “‘Car tant com dec no só passionat’ oder wie man den Tod der Geliebten wieder Erwarten überlebt”, in: Abkehr von Schönheit und Ideal in der Liebeslyrik, hg. von C. Fischer und C. Veit, Stuttgart/Weimar 2000, 66-78.

 


 

Heike Nottebaum

Übersetzerin

heikenottebaum(at)t-online.de

Katalanische Publikationen

Übersetzungen:

 • Isidor Marí i Mayans: Die katalanischen Länder. Geschichte und Gegenwart einer europäischen Kultur. Berlin: edition tranvía – Verlag Walter Frey 2003. [Übersetzung und Glossar]
 • Maria Barbal: Wie ein Stein im Geröll. Berlin: Transit Buchverlag 2007; München: Diana Verlag 2008.
 • Maria Barbal: Inneres Land. Berlin: Transit Buchverlag 2008; München: Diana Verlag 2009.
 • Maria Barbal: Emma. Berlin: Transit Buchverlag 2010; München: Diana Verlag 2011.
 • Maria Barbal: Càmfora. Berlin: Transit Buchverlag 2011; Ein Brief aus der Ferne. München: Diana Verlag 2013.

Publikationen:

 • El olivo y la espada. El antisemitismo en España (siglos XVI-XX). Akten der internationalen Fachtagung an der Universität Konstanz, 3.-7. Mai 2000. Hg. v. Pere Joan Tous und Heike Nottebaum. Tübingen: Niemeyer (Romania Judaica) 2003. [mit katalanischen Beiträgen]
 • Joan Rai: A la recerca d’un poble perdut. Edició a cura de Pere Joan Tous i Heike Nottebaum. Palma: Documenta Balear 2005.