Aside

Dades i fets de la història de l’associació

El Deutscher Katalanistenverband e. V. (DKV) té el seu origen en la Deutsch-Katalanische Gesellschaft (DKG). La DKG es va reunir per primera vegada el 15 d’octubre de 1983 a Karlsruhe, abans de celebrar-se la reunió fundacional al 17 de novembre de 1987 a Frankfurt a. M.. El febrer de 1992 la DKG obtingué el “Premi Internacional Ramon Llull”, el setembre de 1994 es féu càrrec del desè Col.loqui Internacional de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (AILLC) a Frankfurt a. M. Des del 1988 fins al 1996 la DKG coordinà el “Katalanische Kulturbüro / Oficina Catalana” a Frankfurt a.M. Després de la necessitat d’un retorn a les estructures i objectius inicials com a associació romanística per motius econòmics i organitzatius, l’assemblea de socis decidí de canviar conseqüentment el nom per Deutscher Katalanistenverband e.V. el 2 d’octubre de 1997 a Jena. La traducció al català del nom d’aquesta associació es manté sense canvis.

Deixa un comentari