A-C

 

Gerhard Ackermann

Gerhard Ackermann

Gerhard.Ackermann [at] gmx.de

Katalanische Interessenschwerpunkte

Lehre und Forschung:

Neuere valencianische Literatur

Carles Riba

Katalanische Publikationen

Bücher:

 • Von Carles Riba zu Bertolt Brecht – die Rezeption der deutschen Literatur in Katalonien während der Franco-Zeit, Bonn, 1990 (Romanistischer Verlag (Dissertation bei Herrn Prof. Dr. Hösle, Regensburg)

Zeitschriftenartikel:

 • Orfeu a la literatura catalana in: Friedlein, Neumeister (ed.), Vestigia Fabularum, Barcelona 2004 (Publicacions de l‘ Abadia de Montserrat), pp. 49 – 61

 


 

Pilar Arnau i Sagarra

Universitat de les Illes Balears

Carretera de Valldemossa km 7.5

07122 Palma

Katalanische Interessenschwerpunkte


Lehre:

Literatur (XIX und XX Jahrhundert)

Sprachpraxis (alle Stufen)

Übersetzung Deutsch-Katalanisch

Forschung:

Balearische Gegenwartsliteratur

Frauenliteratur

Insel als literarisches Motiv

Mallorquinische Emigrationsliteratur in Südamerika

Katalanischer Roman seit 1968: Generació literària dels 70

Reiseliteratur

Briefsammlungsforschung

Katalanische Publikationen

Bücher:

 • Pilar Arnau i Segarra: La Narrativa insular del segle XX, Palma, Documenta Balear, Col. Quaderns d’Història Contemporània 55, 2007.
 • Pilar Arnau i Segarra, Gero Arnscheidt, Manfred Tietz, Tilbert Stegmamm (eds.), Narrative Neuanfänge. Der Katalanische Roman der Gegenwart. Berlin: Tranvia Verlag, 2007.
 • Pilar Arnau i Segarra (ed.), Josep Maria Llompart: Articles i traduccions a „Papeles de Son Armadans“. Barcelona / Palma: Publicacions de l’Abadia de Montserrat / Universitat de les Illes Balears (Biblioteca Marian Aguiló, 44), 2007.
 • Pilar Arnau i Segarra (ed.): Identitat, literatura i llengua. Actes de la secció litèraria del XIX Col.loqui Germano-Català (Colònia 2003). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat (Biblioteca Milà i Fontanals, 50), 2006.
 • Pilar Arnau i Segarra, Cartes desde la presó. Epistolari de Pere Capellà. Barcelona / Palma: Publicacions de l’Abadia de Montserrat / Universitat de les Illes Balears (Biblioteca Marian Aguiló, 41), 2006
 • Pilar Arnau i Segarra / Claus Pusch / Tilbert Stegmann (eds.): Mirades sobre el País Valencià. Estudis de literatura i cultura. Aachen: Shaker Verlag, 2005.
 • Pilar Arnau i Segarra / Christian Camps (eds.) La literatura catalana de la democràcia.Col.loqui Europeu d’Estudis Catalans, vol. II. Montpeller: Centre d’études et de recherches catalanes. Université Paul-Valéry / Association Française des Catalanistes, 2005.
 • Pilar Arnau i Segarra / August Bover (eds.): La literatura en el seu context. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2003.
 • Pilar Arnau i Segarra / Pere Joan i Tous / Manfred Tietz (eds.): Escribir entre dos lenguas. Escritores catalanes y la elección de la lengua literaria. Escriure entre dues llengües. Escriptors catalans i l’elecció de la llengua literària.Kassel: Reichenberger (Problemata Liteararia 54) 2002
 • Pilar Arnau: Narrativa i turisme a Mallorca (1968-1980).Kassel / Palma: Reichenberger edition / Documenta Balear, 1999
 • Pilar Arnau i Segarra / Vicent Salvador i Liern (eds.): Aspectos culturales en el País Valenciano contemporáneo(monogràfic), en: Hispanorama 84 (1999)

Zeitschriftenartikel:

 • Joan Torrrendell, un intel•lectual mallorquí a les dues vores del Riu de la PlataSerra d’Or 570 (juny de 2007), pp. 24-27
 • La fada de la literatura i l’aprenent de poeta: L’epistolari entre Maria-Antònia Salvà i Josep Palau i Fabre, en Miscel•lània J. Gulsoy. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2007, 297-315.
 • Aquests alemanys no tenen barrera. Vivències i reflexions al dietari Viatge a Alemana i altres nacions, d’Antoni Maria Alcover, en Borja, Espinós et al. (curadors), Diaris i Dietaris. Alacant/València: Editorial Denes, 2007, pp. 217-230.IV
 • Gabriel Alomar a La Nación de Buenos Aires, perfil d’un homme de lettres, en en Ramon Panyella (curador),La projecció social de l’escriptor en la literatura catalana contemporània. Actes del Congrés Intrernacional. Barcelona/Bellaterra, 26,27 i 28 d’octubre de 2005. Barcelona/Lleida: Punctum/GELCC, 2007, pp. 319-332.
 • Diversidad lingüística y cultural de la Iberia republicana, Las lenguas de España, de Joan Torrendell, en: Arnscheidt, Gero / Joan i Tous, Pere (eds.): „Una de las dos Españas…“. Representaciones de un conflicto identitario en la historia y en las literaturas hispánicas. Estudis reunidos en homenaje a Manfred Tietz. Frankfurt a. Main / Madrid: Vervuert / Iberoamericana, 2007, pp. 351-372.
 • El crític Jaume Vidal i „La narrativa mallorquina“ de Robert Saladrigas, en Randa 57 Homenatge a Jordi Carbonell / 3 2006, pp. 205-212.
 • La Guerra civil i la postguerra des de la perspectiva dels vençuts. Funció de l’escriptura i la correspondència en l’epistolari de Pere Capellà, en: REC. Revue d’Études Catalanes 6-7 (2003-2004). Montepeller: Université Paul-Valéry, 2006, pp. 7-30.
 • Identitat cultural en moments adversos. La col.laboració de Josep Maria Llompart en la revista Papeles de Son Armadans (1956-1961), en: Pilar Arnau i Segarra (ed.),Identitat, literatura i llengua. Actes de la secció literària del XIX Col.loqui Germano-Català (Colònia 2003).Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2006, pp. 107-132.
 • La col.laboració de Joan Fuster en els intents de represa cultural a Mallorca durant els anys 50, en: Pilar Arnau i Segarra / Claus Pusch / Tilbert Stegmann (eds.): Mirades sobre el País Valencià. Estudis de literatura i cultura. Aachen: Shaker Verlag 2005, pp. 47-63.
 • Noves tendències de la narrativa mallorquina als anys 80: assaig de sistematització, en Pilar Arnau i Segarra / Christian Camps (eds.) La literatura catalana de la democràcia. Col.loqui Europeu d’Estudis Catalans, vol. II.Montpeller: Centre d’études et de recherches catalanes. Université Paul-Valéry / Association Française des Catalanistes, 2005, pp. 39-52.
 • Epistolari autobiogràfic i estratègies de ficcionalització a El pallasso espanyat, de Llorenç Capellà, en Cortés, Carles / Espinós, Joaquim / Esteve, Anna / Francés, Àngels, Epístola i literatura. Epistolaris. La carta: estratègies literàries. Alacant / València: Universitat d’Alacant / Denes Editorial, 2004,, pp. 413-420.
 • Desaïlladament illencs? La narrativa balear contemporània i la tematització de la insularitat, en:(Des)aïllats: Narrativa contemporània i insularitat a les Illes Balears, a cura de Margalida Pons i Caterina Sureda. Palma/Barcelona: Universitat de les Illes Balears/Publicacions de l’Abadia de Montserrat 2004, pp. 61-114.
 • „El fill del general i el pare de na Caterina“: Sobre un pròleg inèdit de Llorenç Villalonga a El silenci, de Gabriel Janer Manila, en: Randa 53. Homenatge a Miquel Batllori/6. Barcelona: Curial edicions 2004, pp. 139-150.
 • Un cor massa madur (1993) en de l’obra narrativa de Guillem Frontera, en Compagna, A. M. / De Benedetto, A / Puigdevall, N. (eds): Momenti di cultura catalana in un millennio. Atti del 7° Convegno Internazionale dell’AISC (Napoli, 22-24 maggio 2000). Napoli: Liguori Editore 2003, pp. 43-56.
 • La imagen del xueta en la literatura mallorquina contemporánea: Carrer d’Argenteria, 36, d’Antoni Serra, en: Pere Joan i Tous, Heike Nottebaum, El olivo y la espada. Estudios sobre el antisemitismo en España (siglos XVI-XX).Tübingen: Max Niemeyer Verlag 2003, pp. 477-494.
 • Eine Annärung an das literarische Werk von Guillem Frontera, en: Zeitschrift für Katalanistik 16 (2003), pp. 3-17.
 • La mezcla de lenguas como instrumento ideológico: La gallina cega (1993) de Josep Palou. Pilar Arnau i Segarra / Pere Joan i Tous / Manfred Tietz (eds.): Escribir entre dos lenguas. Escritores catalanes y la elección de la lengua literaria. Escriure entre dues llengües. Escriptors catalans i l’elecció de la llengua literària.Kassel: Reichenberger (Problemata Literaria 54) 2002, pp. 143-158.
 • Febre alta (1998) en l’univers literari d’Antònia Vicens, en: REC. Revue d’Études Catalanes 3 (2001), Université Paul Valéry – Montpellier, 165-176.
 • Estudis recents de filologia catalana a Alemanya (1996-1999), en REC. Revue d’Études Catalanes 3 (2001), Université Paul Valéry – Montpellier, 153-164.
 • La recepció crítica de l’obra de Carme Riera a Alemanya a la dècada dels noranta, en: Luisa Cotoner (ed.): El mirall i la màscara. Vint-i-cinc anys de ficció narrativa a l’obra de Carme Riera. Barcelona: Destino 2000, pp. 319-351 (el llibre ha sortit paral.lelament a la mateixa editorial en versió castellana).
 • El mite del Nord enllà: la narrativa catalana de la fugida i el retorn (1968-1978), en: De viva veu. Beiträge zur katalanischen Literatur. Akten des 15. Deutschen Katalanistentags, Freiburg im Brisgau.Titz: Axel Lenzen Verlag 2000, pp. 11-24.
 • L’experiència religiosa a l’obra d’Antònia Vicens, en: Miscel.lània Arthur Terry(vol. II) Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1999, pp. 313-333.
 • 1968 – 1998: Trenta anys de narrativa de la Generació dels 70 a Mallorca. Una visió panoràmica, en: Lluc806 (setembre-octobre de 1998), pp. 3-9.
 • Antònia Vicens. La força d’una dona autodidacta (entrevista), en: Serra d’Or 445 (setembre de 1998), pp. 33-37.
 • La recepció crítica de l’obra de Carme Riera a Alemanya, en: Randa. Miscel.lània Joan Veny (vol. II). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1998, pp. 507-531.
 • „M’he alliberat escrivint“ La condició de la dona a la narrativa d’Antònia Vicens, en: Lluc 792 (maig-juny de 1996), Palma de Mallorca, pàgs. 21-35. Resum de la conferència pronunciada el 27-4-95 a la Universitat de Tarragona. El text complet, amb el mateix títol ha aparegut a Aritzeta/Palau: Paraula de dona. Actes del Col.loqui Dones, Literatura i Mtjans de Comunicació. Tarragona: Diputació de Tarragona 1997, pp. 334-354.
 • Algunas consideraciones entorno al nacimiento de una nueva generación de narradores mallorquines, en:Hispanorama 71 (novembre de 1995), pp. 73-77.
 • 1968: Data de naixement d’una generació de narradors, en: Lluc 783 (novembre-desembre de 1994), Palma de Mallorca, pp. 10-14.
 • El turisme com a motiu de creació literària: la narrativa mallorquina (1968-1980), en: Zeitschrift für Katalanistik 8 (1995), Frankfurt am Main. Publicat també a El Mirall 76 (novembre-desembre de 1995), pp. 46-56.
 • La polémica sobre la política de inmersión lingüística en Cataluña: ¿debate lingüístico u oportunismo político?, en: Hispanorama 68 (novembre de 1994), pp. 63-67.
 • El trabajo con textos en la enseñanza del Español como lengua extranjera: Dos propuestas para niveles avanzados, en: VHS Tips, Sprachenservice Erwachsenenbildung, Nummer 17, Stuttgart, Ernst Klett Verlag für Wissen und Bildung, 1993.

 


Dr. Phil. Gero Arnscheidt

Romanisches Seminar

Ruhr-Universität Bochum

GB 8/135

D-44780 Bochum

+49 (0)234 32 22625

Gero.Arnscheidt[at]rub.de

http://www.ruhr-uni-bochum.de/romsem/personal/ga/

Katalanische Interessenschwerpunkte

Lehre und Forschung:

Katalanische Literatur des 20. Jahrhunderts

Katalanische Publikationen

Bücher:

 • Pilar Arnau i Segarra, Gero Arnscheidt, Tilbert Dídac Stegmann, Manfred Tietz (Hg.): Narrative Neuanfänge. Der katalanische Roman der Gegenwart. Einzelinterpretationen. Berlin: edition tranvía 2007, 398 pp.

(Zeitschriften)artikel:

 • «Andreu Martín: El hombre de la navaja (1992) / L’home que tenia raor (1997) o la imposibilidad de una novela bilingüe», in Pilar Arnau i Segarra / Pere Joan i Tous / Manfred Tietz (eds.): Escribir entre dos lenguas. Escritores catalanes y la elección de la lengua literaria / Escriure entre dues llengües. Escriptors catalans i la tria de la llengua literària. Kassel: Reichenberger 2002 (Problemata Literaria, 54), 111-130
 • «Jesús Moncada: Camí de sirga (1988)», in Pilar Arnau i Segarra, Gero Arnscheidt, Tilbert Dídac Stegmann, Manfred Tietz (Hg.): Narrative Neuanfänge. Der katalanische Roman der Gegenwart. Einzelinterpretationen. Berlin: edition tranvía 2007, 246-266
 • «Tor, tretze cases i tres morts, ‹30 Minuts› y un éxito literario. Del documental televisivo a la docuficción de Carles Porta», in Eberhard Geisler (Hg.): Literatura catalana del segle XX i de l’actualitat. Franfurt am Main et al.: Lang 2012 (Studien und Dokumente zur Geschichte der Romanischen Literaturen, 62),183-197.

Katalanische Kooperationen mit anderen Universitäten

Erasmusverträge mit Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Barcelona, Universitat Lleida, Universitat de les Illes Balears, Universitat Rovira i Virgili (Tarragona), Universitat de València

 


 

Prof. Dr. Marcus Bär

Bergische Universität Wuppertal

Gaußstr. 20

42119 Wuppertal

+49 (0)202 / 439-3208

mbaer(at)uni-wuppertal.de

Katalanische Interessenschwerpunkte


Lehre:

• Interkomprehensives Lehren und Lernen zur Förderung von Mehrsprachigkeit (SS 2008)

• Romanische Interkomprehension (EuroCom): Romanische Sprachen sofort lesen können (SS 2004)

Forschung:

• Mehrsprachigkeit / Mehrsprachigkeitsdidaktik

• Interkomprehensionsforschung (EuroCom)

• Interkulturelles Lernen / Fremdverstehen

• Europäische Sprachen- und Bildungspolitik

• Lernpsychologie / Psycholinguistik

Betreute katalanische Magisterarbeiten/Dissertationen/Habilitationen:

Katalanische Publikationen


Zeitschriftenartikel:

 • Bär, Marcus (2003): „Lehrveranstaltungen katalanischer Thematik an den Hochschulen des deutschen Sprachbereichs im SS 2002 und WS 2002/03“. In: Zeitschrift für Katalanistik 16, 185-194.
 • Bär, Marcus (2002a): „Lehrveranstaltungen katalanischer Thematik an den Hochschulen des deutschen Sprachbereichs im SS 2001 und WS 2001/02“. In: Zeitschrift für Katalanistik 15, 183-192.
 • Bär, Marcus (2002b): „Zweiter Nachtrag zu 50 anys de tesis i tesines sobre temes catalans als països de parla alemanya (1945-1996)“. In: Zeitschrift für Katalanistik 15, 193-194.
 • Bär, Marcus (2001): „Lehrveranstaltungen katalanischer Thematik an den Hochschulen des deutschen Sprachbereichs im SS 2000 und WS 2000/01“. In: Zeitschrift für Katalanistik 14, 193-203.

 


 

Johannes Beilharz

johannes.w.beilharz(at)t-online.de

www.beilharz.com

Katalanische Publikationen


Bücher:

 • Enric Casasses, „Die Häuser meiner Straße, les cases del meu carrer“, mit Bildern von/amb imatges de Victòria Rabal, Übersetzung ins Deutsche von Johannes Beilharz, John Gerard, Rheinbach 2006

 


 

Mag. Dr. Verena Berger

Institut für Romanistik

Universität Wien

Universitätscampus AAKH

Hof 8

Spitalgasse 2

A-1090 Wien

+43 1 4277 42672

verena.berger(at)univie.ac.at

http://homepage.univie.ac.at/verena.berger

Katalanische Publikationen

Bücher:

 • Berger, Verena: Theater und Sprache. Das katalanische Theater zwischen Diktatur und Demokratie. Wien: Ed. Praesens, 1999

Zeitschriftenartikel:

 • Berger, Verena (2005): „Presencia y ausencia del teatro castellano en Barcelona“, in: King, Stewart (Hg.): La cultura catalana de expresión castellana. Estudios de literatura, teatro y cine. Kassel: Editions Reichenberger, 123-142.
 • Berger, Verena (2004): „Wider das Vergessen: K.L.Reich von Joaquim Amat Piniella. Über KZ-Literatur in Katalonien“, in: Siguan, Marisa; Wagner, Karl (Hg.): Transkulturelle Beziehungen. Spanien und Österreich im 19. und 20. Jahrhundert. Amsterdam/New York: Rodopi, 189-199.
 • Berger, Verena (2001a): „El bilingüismo literario de Llorenç Villalonga“, in: Arnau, P.; Tietz, M.; Tous i Joan, P. (Hg.): Escribir entre dos lenguas. Escritores catalanes y la elección de la lengua literaria – Escriure entre dues llengües. Escriptors catalans i l’elecció de la llengua literària. Kassel: Ed. Reichenberger (166 pp.) (Problemata Literaria 54).
 • Berger, Verena (2001b): „Auswirkungen von Sprachpolitik auf den Kultursektor: Galicien, Baskenland und Katalonien im Vergleich“, in: Cichon, Peter; Czernilovsky, Barbara (Hg.): Akten des Deutschen Romanistentages Osnabrück 1999. Wien: Praesens, 57-70.
 • Berger, Verena (1999): „Language Policy and culture: Theatre and cinema in Catalonia since 1980“, in: Crainiceanu, I. (Hg.): Second International Conference in Sociolinguistics, 5-7. November, 1998 – Proceedings. Craiova: Omniscop, 31-43.
 • Berger, Verena (1998a): „Theater und Sprache in Katalonien von 1980 bis 1995“, in: Kailuweit, R.; Radatz, H.-I. (Hgg.): Katalanisch: Sprachwissenschaft und Sprachkultur. Akten des 14. Deutschen Katalanistentages im Rahmen von Romania I, Jena, 28.9.-2.10.1997. Frankfurt: Vervuert, 31-44.
 • Berger, Verena (1998b): „Auswirkungen der Sprachpolitik auf das Theater in Katalonien nach 1980“, in: Caron, B. (Hg.): Actes du 16è Congrès International des Linguistes (Paris 20-25 juillet 1997). Oxford: Elsevier Sciences (CD-ROM 20 pp.).
 • Berger, Verena (1995): „Salvador Espriu und ‚Primera Història d´Esther. Una improvisació per a titelles‘ „, in: Zeitschrift für Katalanistik 8, 108-121.
 • 2007  „Quim Monzó: La magnitud de la tragèdia“, in: Arnau i Segarra, Pilar/Arnscheidt, Gero/Stegmann, Tilbert D. /Tietz, Manfred (Hg.) : Katalanische Romane der Gegenwart in Einzelinterpretationen. Berlin: Frey, Ed. Tranvía, 224-242.

 


 

Prof. Dr. phil. habil. Gabriele Berkenbusch

Westsächsische Hochschule Zwickau

Fakultät Angewandte Sprache und Interkulturelle Kommunikation

Scheffelstr. 39, Haus 1

08066 Zwickau

Postfach 20 10 37

08012 Zwickau

+49 375 5363501

gabriele.berkenbusch(at)fh-zwickau.de

https://www.fh-zwickau.de/index.php?id=sprachen

Katalanische Interessenschwerpunkte

Lehre und Forschung:

Soziolinguistik, Konversationsanalyse

Betreute katalanische Magisterarbeiten/Dissertationen/Habilitationen:

 • Jutta Klempt (Bielefeld)
 • Constanze Déus (Tübingen)

Katalanische Publikationen

Bücher:

 • 1988 -Sprachpolitik und Sprachbewußtsein in Barcelona am Anfang dieses Jahrhunderts. Versuch einer Rekonstruktion auf der Grundlage mündlicher und schriftlicher Quellen am Beispiel des Erziehungswesens, Dissertation, Universität Frankfurt 1987, Frankfurt am Main, Bern, New York, Paris: Peter Lang
 • 1994a -/Christine Bierbach (Hrsg.) Soziolinguistik und Sprachgeschichte: Querverbindungen, Tübingen: Narr1994c
 • 1994b-/Christine Bierbach (Hrsg.) Akten des 2. gemeinsamen Kolloquiums der deutschsprachigen Lusitanistik und Katalanistik (Berlin, 10.-12.September 1992), Katalanistischer Teil; Band 2, Zur katalanischen Sprache: historische, soziolingüistische und pragmatische Aspekte, Frankfurt: Domus Editorial Europea
 • 1997-/Christine Bierbach „La filologia alemanya i el seu interès per la llengua catalana. Temptativa d’una retrospectiva“, Vortrag auf den Internationalen Katalanistenkongress AILLC vom 19.-23. September 1994 in Frankfurt am Main, in: Treballs de Sociolingüística Catalana, 13: 123-148.
 • 2002 – Hörer beraten Hörer. Eine vergleichende konversationsanalytische Studie zu spanischen, katalanischen und französischen Radioprogrammen, Habilitationsschrift 1997, Tübingen: Stauffenburg.

Zeitschriftenartikel:

 • 1985 -„Escola i consciència lingüística a Barcelona al principi d’aquest segle: Dos estudis de cas“, in: Actes de les 7enes Jornades d’Història de l’Educaciò als Països Catalans, Perpignan 1985, Vic: Eumo Editorial, 1985: 191-204.
 • 1986 -„Resúm d’una enquesta sobre la consciència lingüística feta l’any 1980 a la Catalunya del Nord“, in: Treballs de Sociolingüística Catalana 1986: 127-131.
 • 1989a -„Conscience linguistique en Catalogne: comparaison de structures argumentatives hier et aujourd’hui“, in: Lengas, Revue de Sociolinguistique 25, Actes des rencontres franco-germaniques (Université Occitane d’Eté, Nîmes 1988) Langues et Politiques 1989: 71-86.
 • 1989b -„Sprachpolitik und Sprachbewußtsein in Barcelona am Anfang dieses Jahrhunderts. Eine Fallstudie“, in: Einheit und Vielfalt der Iberoromania, Akten des Deutschen Hispanistentags in Passau vom 26.2.-1.3.1987, Hamburg: Buske, 1989: 117-124.
 • 1989c -„Die Rolle des Katalanischen im Erziehungswesen am Anfang dieses Jahrhunderts“., in: Zeitschrift für Katalanistik, 2, 1989: 20-33
 • 1991 -„Märchenmotive und Märchensammler: Das mallorkinische Märchen En Juanet de sa gerra,“ in: Brigitte Schlieben-Lange/Axel Schönberger (Hrsg.) Polyglotte Romania, Homenatge a Tilbert Didac Stegmann, Frankfurt: Domus Editoria Europea, Bd 1: 139-160.
 • 1994 -/Christine Bierbach „Das Interesse der deutschsprachigen Romanistik an der katalanischen Sprache. Versuch einer Retrospektive“, in: Gabriele Berkenbusch,/Christine Bierbach (Hrsg) Akten des 2. gemeinsamen Kolloquiums der deutschsprachigen Lusitanistik und Katalanistik (Berlin, 10.-12.September 1992), Katalanistischer Teil; Band 2, Zur katalanischen Sprache: historische, soziolinguistische und pragmatische Aspekte, Frankfurt: Domus Editorial Europea: 175-227.
 • 1994a -/Christine Bierbach „Vorwort“ zu Gabriele Berkenbusch/Christine Bierbach (Hrsg.) Soziolinguistik und Sprachgeschichte: Querverbindungen, Tübingen: Narr: 7-11.
 • 1994b -„Mallorkinisch oder Katalanisch? Standard oder Varietäten? Auf den Spuren von Pep Gonella“, in: Gabriele Berkenbusch/Christine Bierbach (Hrsg.) Soziolinguistik und Sprachgeschichte: Querverbindungen, Tübingen: Narr: 81-98.
 • 1994c -/Christine Bierbach „Vorwort“ zu Gabriele Berkenbusch,/Christine Bierbach (Hrsg) Akten des 2. gemeinsamen Kolloquiums der deutschsprachigen Lusitanistik und Katalanistik (Berlin, 10.-12.September 1992), Katalanistischer Teil; Band 2, Zur katalanischen Sprache: historische, soziolingüistische und pragmatische Aspekte, Frankfurt: Domus Editoria Europaea: 7-11.
 • 1994d -/Trudel Meisenburg „Sa parla de s’illa: Überlegungen zur Beschreibung und Bewertung des Mallorkinischen“, in: Gabriele Berkenbusch,/Christine Bierbach (Hrsg) Akten des 2. gemeinsamen Kolloquiums der deutschsprachigen Lusitanistik und Katalanistik (Berlin, 10.-12.September 1992), Katalanistischer Teil; Band 2, Zur katalanischen Sprache: historische, soziolingüistische und pragmatische Aspekte, Frankfurt: Domus Editoria Europaea: 53-81.
 • 1995 -/Ute Heinemann „El amante bilingüe – Interkulturelle Konfliktivität, Verfahren ihrer Versprachlichung im zeitgenössischen spanischen Roman und das Problem einer angemessenen Übersetzung“, in: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 97: 48-72.
 • 1998 – „Réflexions sur l’évolution de la sociolinguistique catalane“, Langues Régionales Et Français Régional En Franche-Comté Nord et Jura Suisse – aspects historiques et sociolinguistiques – Colloque franco-suisse de Belfort 31 mai – 1er juin 96, Bulletin de la Société Belfortaine D’Émulation, No 88 / 1997, Montbéliard: 21-29.
 • 2000 „Katalanisch“, in: Jan Wirrer (Hg) Minderheiten- und Regionalsprachen in Europa, Westdeutscher Verlag: Wiesbaden: 269-283.
 • 2002 „Interkulturelle Spannungen in einem katalanischen Radioprogramm mit Hörerbeteiligung: Methodologische Überlegungen“, in: Kotthoff, Helga (Hrsg): Kultur(en) im Gespräch, Tübingen: Gunter Narr: 275-300.

Rezensionen zur Soziolinguistik:

 • 1988-K.H. Röntgen, Einführung in die katalanische Sprache, Bonn: Romanistischer Verlag Jakob Hillen, 1987, in: Tranvía, Revue der Iberischen Halbinsel Nr. 10, September 1988: 74-75 (ebenfalls in Hispanorama, September 1988)
 • 1989-Marta Giralt, Barcelona diagonal. Ein Stadt-Lesebuch, Berlin: Tranvía-Verlag, 1988, Iberoamericana Nr. 2/3 (40/41) 1990: 164-165.
 • 1993- „Neuere sprachwissenschaftliche Magisterarbeiten zum Katalanischen“ in: Zeitschrift für Katalanistik 6/1993: 230-238.
 • 1994-„Neuere unveröffentlichte Studien zur katalanischen Soziolinguistik“ in: Zeitschrift für Katalanistik 7/1994: 156-163.
 • 1995-/Christine Bierbach: „Emili Boix, Triar no és trair. Identitat i llengua en els joves de Barcelona“, Barcelona: Edicions 62, 1993 (250pp) in der Zeitschrift für Katalanistik 8: 177-185.
 • 1996- Amparo Tusón Valls: Anàlisi de la conversa, Barcelona: Empúries, 1995, in: Zeitschrift für Katalanistik 9, pp. 168-170.

 


 

Prof. Dr. Walther L. Bernecker

Universität Erlangen-Nürnberg

Lehrstuhl Auslandswissenschaft

Findelgasse 9

90402 Nürnberg

bernecker(at)wiso.uni-erlangen.de

http://www.awro.wiso.uni-erlangen.de/

Katalanische Interessenschwerpunkte


Lehre:

Regelmäßige Lehrveranstaltungen zu Spanien und, in diesem Zusammenhang, auch zu Katalonien

Forschung:

Forschungsinteressen im Bereich des katalanischen Nationalismus (19./20. Jahrhundert) und der Arbeiterbewegung in Katalonien; Katalonien unter dem Franquismus; Katalonien nach 1975

Katalanische Publikationen

Bücher:

 • Anarchismus und Bürgerkrieg. Zur Geschichte der Sozialen Revolution in Spanien 1936-1939. Hamburg 1978. 2., mit einer neuen Einleitung versehenen Auflage, Nettersheim 2006
 • Spaniens Geschichte seit dem Bürgerkrieg. München 1984, 2. neubearbeitete und erweiterte Auflage 1988, 3. neubearbeitete und erweiterte Auflage 1997
 • Sozialgeschichte Spaniens im 19. und 20. Jahrhundert. Vom Ancien Régime zur parlamenta­rischen Monarchie. Frankfurt am Main 1990, 2. Auflage 1991
 • Arbeiterbewegung und Sozialkonflikte im Spanien des 19. und 20. Jahrhunderts. Frankfurt am Main 1993
 • Spanien-Handbuch. Geschichte und Gegenwart. Tübingen 2006
 • (Zus.mit Sören Brinkmann):Kampf der Erinnerungen. Der spanische Bürgerkrieg in Politik und Gesellschaft 1936-2006. Nettersheim 2006, ²2006, ³2007
 • (Hg., zus. mit Günther Maihold): España: del consenso a la polarización. Cambios en la democracia española. Madrid  / Frankfurt am Main 2007
 • (zus. mit Torsten Eßer und Peter A. Kraus): Eine kleine Geschichte Kataloniens. Frankfurt am Main 2007

Artikel:

 • Los papeles de la discordia. La polémica en torno al Archivo de la Guerra Civil. In: Gero Arnscheidt / Pere Joan Tous (Hg.): „Una de las dos Españas…“ Representaciones de un conflicto identitario en la historia y en las literaturas hispánicas. Frankfurt am Main 2007, S. 25-44
 • Tausend Jahre katalanische Geschichte: ein Überblick In: Torsten Eßer / Tilbert D. Stegmann (Hg.): Kataloniens Rückkehr nach Europa 1976-2006. Geschichte, Poliltik, Kultur und Wirtschaft. Münster 2007, S. 7-30
 • Vom Zentralstaat zum Staat der „Autonomen Gemeinschaften“. Die Regionalisierung Spaniens  nach 1975. In: Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte Nr. 10, 2007 („Europa der Regionen“), S. 23-28

 


Tobias Berneiser

Institut für Romanische Sprachen und Literaturen

Goethe-Universität Frankfurt

Grüneburgplatz 1

D-60629 Frankfurt am Main

berneiser@em.uni-frankfurt.de

+49 69/798-32044

www.uni-frankfurt.de/44150311/berneiser

Katalanische Interessenschwerpunkte

Forschung:

Katalanische Literatur des Mittelalters und der Frühen Neuzeit

Katalanische Literatur im 19. Jahrhundert

Katalanische Publikationen

Zeitschriftenartikel:

 • „Graffiti und die ästhetische Kommunikation über die Mauer. Antoni Tàpies und Julio Cortázar im intermedialen Dialog“, in: Zeitschrift für Katalanistik 26 (2013), S. 13-45.

 


Prof. Dr. Gerald Bernhard

Romanistisches Seminar

Gebäude GB 8/131

Ruhr-Universität Bochum

D-44780 Bochum

+49-234-32-28630

gerald.bernhard(a)rub.de

http://www.ruhr-uni-bochum.de/romsem/

Katalanische Interessenschwerpunkte


Lehre:

Im Rahmen der Iberoromanistik (Teil der Einführungs-VL)

Katalanische Publikationen

Bücher:

 • Die volkstümlichen Pflanzennamen im Val d‘ Aran (Zentralpyrenäen), Egert, Wilhelmsfeld 1988.

 


Prof. Dr. Christine Bierbach (emer.)

Universität Mannheim

Abteilung Sprach- & Medienwissenschaft

68131 Mannheim

cbierbach (at) t-online.de

Katalanische Interessenschwerpunkte


Lehre:

Soziolinguistik (verschiedene Lehrveranstaltungen)

Medienwissenschaft (z.B. Barcelona in Literatur und Film)

Forschung:

Untersuchungen, anhand von Interviews, teilnehmender Beobachtung und (teilweise verdeckten) Aufnahmen von natürlichen Gesprächen in einem peripheren Stadtteil Barcelonas. Schwerpunkte: Sprachgebrauch (katalanisch-spanisch) von Einheimischen und Zugewanderten verschiedener Generationen, Beziehungen zwischen Katalanen und Immigranten, Einstellungen; Organisationsformen im Stadtteil, Schule, Erwachsenenbildung; Sprachwandel und gesellschaftlicher Wandel (s. u. Publikationen).

Betreute katalanistische Magisterarbeiten/Dissertationen/Habilitationen

(Auswahl):

 • Heinemann, Ute: Schriftsteller als sprachliche Grenzgänger. Literarische Verarbeitung von Mehrsprachigkeit, Sprachkontakt und Sprachkonflikt in Barcelona.Dissertation. Wien 1996 (Zweitgutachten; Erstgutachter: Georg Kremnitz)
 • Dölen, Yasemin:Die Frau im Sprichwort. Zur sprachlichen Repräsentation der Geschlechterverhältnisse im Italienischen, Katalanischen und Spanischen. Magisterarbeit, Universität Frankfurt, 1995
 • Seib, Jörg: La variedad bilingüe del español hablado en Cataluña, caracterizada por influencias y convergencias con el catalán. Diplomarbeit, Universität Mannheim, 2001
 • Hartkopf, Annelise: Der Sprachgebrauch in einer katalanischen Kleinstadt: Eine ethnographische Studie (2002)
 • Gmal, Bernadette: Katalanisch in Perpignan. Eine Minderheitensprache als Werbeträger. Diplomarbeit, Universität Mannheim, 2007 (Zweitgutachten, Erstgutachter Andreas Müller)
 • Werner, Alexandra (2006): Mehrsprachigkeit und Wirtschaft in Katalonien. Sprachgebrauch im Spannungsfeld von Effizienz und Identität. Diplomarbeit Uni Mannheim. (Zweitgutachten, Erstgutachter Andreas Müller).

Katalanistische Publikationen

Bücher:

 • (mit Gabriele Berkenbusch) (Hg.): Katalanische Sprachwissenschaft – historisch, pragmatisch, soziolinguistisch. (Frankfurt) Domus Editoria Europea, Reihe Katalanistische Studien 4, 1994, 228 S.

Beiträge in Sammelbänden:

 • „Zur katalanischen Sprache und Soziolinguistik/ Sobre la llengua i la sociolingüística catalan“, Staatliche Kunsthalle Berlin (ed) Art i Modernitat als Països Catalans/ Katalanische Kunst des 20. Jahrhunderts, Berlin 1978: 336 – 340 (mit C. Hartmann u. B. Schlieben-Lange)
 • „En català si us plau! – Sprache und Sprachpolitik in Katalonien“, in: M. Giralt (ed.), Barcelona diagonal. Ein Stadt-Lesebuch. Berlin 1988: 85 – 93; mit einer Kurzeinführung in die katalanische Sprache: „Mini-Guia de català“ – S. 211 – 213.
 • „Katalonien“, in: U. Ammon, N. Dittmar, K.J. Mattheier (eds.), Sociolinguistics/ Soziolinguistik. Ein internationales Handbuch zur Wissenschaft von Sprache und Gesellschaft. Berlin – New York (De Gruyter) 1988: 1324-1334 (mit M. Reixach)
 • „Les actituds lingüístiques“, in A. Bastardas, J. Soler (eds.), Sociolingüística i llengua catalana, Barcelona (Empúries) 1988: 155-183.
 • „Bilingual communication and code-switching in a Barcelona-neighbourhood“, in: European Science Foundation – Network on Code-Switching and Language Contact: Papers for the Symposium on Code-Switching in Bilingual Studies- Theory, Significance and Perspectives. Strasbourg (ESF) 1991, Vol. II, 497 – 504.
 • „Catalans i immigrats a un barri perifèric de Barcelona: Apunts teòrics i metodològics entorn de dues enquestes de sociolingüística qualitativa“, in: Segon Congrés Internacional de la Llengua catalana. Vol. III, Area 2: Sociologia de la Llengua. Girona 1991: 90 – 98.
 • „L’expression des attitudes linguistiques dans la conversation: la forme du SUJET“, in: Acta do XIX. Congreso Internacional de Lingüística e Filologia Románicas. Universidad de Santiago de Compostela 1989, publ. Por Ramón Lorenzo, Vol. III: Lingüística Pragmática e Sociolingüística. A Coruña 1992: 101 – 115.
 • „Sprach Kolumbus katalanisch? Zur Kontroverse um die sprachlichen Besonderheiten in den Kolumbusschriften“, in: G. Berkenbusch/ C. Bierbach (Hg.), Zur katalanischen Sprache: historische, soziolinguistische und pragmatische Aspekte, Frankfurt (domus editoria europaea: Katalanistische Studien 4), 1994, 11 – 28.
 • „Normes et représentations du comportement langagier: La parole féminine dans les proverbes (italiens, catalans, espagnols)“, in: G. Marcato (ed.), Donna e linguaggio, Padova (CLEUP) 1995, 267-284
 • „O sea, tenemos que plantearnos algo … – Acerca de una cultura popular del debate en una organización de barrio“, in: Th. Kotschi / W. Oesterreicher / K. Zimmermann (eds.), El español hablado y la cultura oral en España e Hispanoamerica, Frankfurt (Vervuert), (1996), 515 – 547.
 • Cuatro idiomas para un estado – cuántos para una Región Autónoma? Observaciones acerca del debate sobre plurilingüismo y política lingüística en Espana, in: G. Bossong/ F. Baez de Aguilar González (eds.): Identidades lingüísticas en la Espana autonómica. Frankfurt am Main- Madrid, 2000: 17-38.

Zeitschriftenartikel:

 • „Katalanisch. Zum aktuellen Stand einer Minderheitensprache“, in: Osnabrücker Beiträge zur Sprachtheorie (OBST) 5, 1977: 14 – 28. (Mit C. Hartmann und I. Neu).
 • „Comment les militants catalanistes se définissent eux-mêmes: question de noms, question nationale“, in: OBST 14, 1980: 111 – 131. (= Bereich Nordkatalonien – Frankreich)
 • „Aproximacions a la significació de les actituds lingüístiques: dos estudis de cas“, in: Treballs de sociolingüística catalana 5, 1983: 93 – 118.
 • „Catalans i immigrats a un barri perifèric de Barcelona: la qüestió de les actituds“, in: Zeitschrift für Katalanistik (ZfK) 2, 1989: 34 – 51.
 • „Zwei Anthologien katalanischer Erzählungen“, in: ZfK 2, 1989: 225 – 229.
 • „Aina Moll, Directora General de Política Lingüística“, Interview zur Sprachpolitik in Katalonien, in: Tranvía 6 (Sept.1987): 28 – 31 und 7 (Dez.1987): 45 – 48.
 • Christine Bierbach (1991): „Urbanisierung und Sprachwandel am Rande Barcelonas: Els antics de Can Porta“, in:  Zeitschrift für Katalanistik 4, 79-158.
 • „Neuere Arbeiten zur Katalanischen Soziolinguistik: 2 Studien zur Sprachwahl, Codeswitching und Identität in Barcelona“ (mit G. Berkenbusch), in ZfK 8 (1995).
 • Josep M. Solà-Solé (Hrsg.) Symposium Present State of Catalan Studies in North America: Proceedings of the first Catalan Symposium, 1992 und Josep M. Solà-Solé (Hrsg.) The Catalan Context of Columbus: Proceedings of the Third Catalan Symposium (1994), in ZfK 8, 1995: 205 – 208  (Rezension)
 • „La filologia romànica alemanya i el seu interès per la llengua catalana: retrospectiva i balanç.“ (mit G. Berkenbusch), in: Treballs de sociolingüística catalana 13, València 1997.
 • Rezension zu  Konstanze Jungbluth, Die Tradition der Familienbücher. Das Katalanische während der Decadència, Rezension in: Notas Vol. 6, 1999 No.1 (16), S. 59 – 61

Katalanische Kooperationen mit anderen Universitäten

Universitat de Barcelona (Prof. Emili Boix)

Universitat Pompeu Fabra (Prof. Klaus Jürgen Nagel)

 


 

Dr. Frauke Bode

Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Bergische Universität Wuppertal

FB A: Romanistik

Gaußstraße 20

42119 Wuppertal

+49 202 439 3287

frauke.bode(at)uni-wuppertal.de

www.romanistik.uni-wuppertal.de/personal/literaturwissenschaft/dr-phil-frauke-bode.html

Katalanische Interessenschwerpunkte

Lehre:

Der spanische und katalanische Ritterroman: Amadís de Gaula und Tirant lo Blanc (SoSe 2011)

Stadtlyrik. Paris – Madrid – Barcelona (WS 2011/12)

Forschung:

Lyrik 20. Jahrhundert, Erinnerungsdiskurs

Katalanische Publikationen

Bücher:

Barcelona als lyrischer Interferenzraum. Zur Poetik der Komplizität in spanischen und katalanischen Gedichten der 1950er und 1960er Jahre. Carlos Barral – Gabriel Ferrater – Jaime Gil de Biedma – Ángel González – José Agustín Goytisolo. Bielefeld: transcript 2012.

Zeitschriftenartikel:

„La novela como medio especular y especulativo para apropiarse del pasado: La meitat de l’ànima (2004), de Carme Riera, y Soldados de Salamina (2001), de Javier Cercas“. In: Chihaia, Matei/Schlünder, Susanne (Hrsg.): Extensiones del ser humano. Funciones de la reflexión mediática en la narrativa actual española. Frankfurt am Main: Iberoamericana. 245–262. Erscheint 2014.

Schmidt, Frauke: „Lyrik als Ort subversiver Zeichen. Lesbarkeit von Nähesprache bei Barral, Gil de Biedma, Goytisolo und Ferrater“. In: Baumann, Inga u.a. (Hrsg.): Zeichen setzen – Konvention, Kreativität, Interpretation: Beiträge zum 24. Forum Junge Romanistik (Tü¬bingen, 14.–17.5.2008), Bonn: Romanistischer Verl. 2009. 347‒364.

Katalanische Kooperationen mit anderen Universitäten

Erasmus mit Lleida (UdLL, Tarragona (URV) und Barcelona (UAM)

 


 

Prof. Dr. Joachim Born

Institut für Romanistik
Fachbereich 05
Justus-Liebig-Universität Giessen
Karl-Glöckner-Strasse 21G
D-35394 Giessen
Tel:+49 641/99-31140
Fax:+49 641/99-31149

joachim.born(at)romanistik.uni-giessen.de

Katalanische Interessenschwerpunkte

Lehre:

Sprachpolitik, Soziolinguistik, Sprachkonflikt und -kontaktforschung, Historische Sprachwissenschaft, Sprachnormierung, Normalisierung, Sportsprache

Forschung:

Sprachpolitik, Soziolinguistik, Sprachkonflikt und -kontaktforschung, Sprachnormierung, Normalisierung, Sportsprache, Diskursanalyse

Betreute katalanische Magisterarbeiten/Dissertationen/Habilitationen:

 • Rothamél, Katja, Sprachliche Varietäten in der Region Murcia: murciano versus panocho – Soziolinguistische und dialektologische Beobachtungen. Dresden, Januar 2001.
 • Ludwig, Ramona, Sprachpolitik im ‚Europa der Regionen‘ am Fallbeispiel des nationalistischen Diskurses in Katalonien. Dezember 2001.

Katalanische Publikationen

Zeitschriftenartikel:

 • (1989): Die Kodifizierung des Aragonesischen – zur Problematik der Standardisierung von Minoritätensprachen (mit Anmerkungen zum Aranesischen). In: Sprechen und Hören. Akten des 23. Linguistischen Kolloquiums, Berlin 1988, hg. von Norbert Reiter (= Linguistische Arbeiten, 222). Tübingen: Niemeyer, 81-90.
 • (1991): Aranesisch – Dialekt einer romanischsprachigen Minderheit in den Pyrenäen. In: Europa Ethnica 48, 2, 57-65.
 • (1991): The State of Codification of Aranese. In: Standardization of National Languages. Sympo-sium on Language Standardization, 2-3 February 1991, edited by Utta von Gleich und Ekke-hard Wolff (= UIP-Berichte, 5). Hamburg: Unesco-Institut für Pädagogik, 95-101. [im Inter-net unter www.unesco.org/education/pdf/35_57.pdf]
 • (2003): Sprachkonflikte am Rande der iberoromanischen Dachsprachen: Asturisch und Fronterizo. In: Bochmann, Klaus/Nelde, Peter H./Wölck, Wolfgang (eds.), Methodology of conflict linguistics / Methodologie der Konfliktlinguistik / Méthodologie de la linguistique de conflit (= Plurilingua, 24). St. Augustin: Asgard, 155-171. [zum auto-odi]
 • (2003): Políticas lingüísticas para variedades sem abstand. A Península Ibérica das minorias lingüísticas e/ou „extra-constitucionais“. In: Línguas em contato (= Palavra, 11; Série linguagem – volume temático). Organização: Mônica Savedra e Jürgen Heye. Rio de Janeiro: Departamento de Letras da PUC-Rio / Trarepa, 107-119.

 


Prof. Dr. Georg Bossong (emer.)

Romanisches Seminar

Universität Zürich

Zürichbergstr. 8

CH-8028 Zürich

boss(at)rom.uzh.ch

www.rose.uzh.ch

Katalanische Interessenschwerpunkte

Lehre:

– Betreuung eines vom Institut Ramon Llull teilfinanzierten Lektorats an der Uni Zürich

– regelmässige Berücksichtigung des Katalanischen im Rahmen vergleichend-iberoromanischer und vergleichend-romanischer Lehrveranstaltungen

– Betreuung von Liztentiatsarbeiten zur katalanischen Linguistik

Forschung:

Ramón Llull und die arabische Sprache

Betreute katalanische Magisterarbeiten/Dissertationen/Habilitationen:

– Dissertation zur Lage andalusischer Immigranten im Grossraum Barcelona, als Buch publiziert: Francisco Báez de Aguilar González, El conflicto lingüístico de los emigrantes castellanohablantes en Barcelona. Málaga: Universidad de Málaga 1997

– mehrere Lizentiatsarbeiten an der Uni Zürich zu Themen der katalanischen Soziolinguistik sowie zum Tempussystem des Katalanischen

Katalanische Publikationen

Bücher:

 • Georg Bossong. Die romanischen Sprachen. Eine vergleichende Einführung. Hamburg: Helmut Buske 2008 (darin Kapitel „Katalanisch“, p. 99 – 122)
 • Georg Bossong. Die Sepharden. Geschichte und Kultur der spanischen Juden. München: C.H. Beck 2008 (darin Kapitel „Die Chuetas von Palma de Mallorca“, p. 120 – 124)
 • Georg Bossong/ Francisco Báez de Aguilar González (eds.). Identitades lingüísticas en la España autonómica. Frankfurt: Vervuert 2000 (darin 2 Aufsätze zur katalanischen Soziolinguistik)

Artikel:

 • Ramón Llull und das Arabische (erscheint 2008 in: Hans-Jörg Döhla (ed.), Festschrift Hans-Rüdiger Puin, Universität des Saarlandes)

Katalanische Kooperationen mit anderen Universitäten

Erasmus-Dozentenaustausch in beiden Richtungen mit der Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca (Prof. Dr. Andrés Enrique-Arias)

 


Kirsten Brandt

Übersetzerin

Katalanische Publikationen


Bücher:

 • Emili Rosales, Tiepolo und die Unsichtbare Stadt. Roman, Piper Verlag (Originaltite La ciutat invisible)
 • Josep Pla, Enge Straße. Roman, Ammann Verlag (Originaltitel: El carrer Estret)
 • Jaume Cabré, Die Stimmen des Flusses. Roman, Insel Verlag (Originaltitel Les veus del Pamano)
 • Carme Riera, Der englische Sommer. Roman, Ullstein Verlag (Originaltitel L’estiu de l’anglès)
 • Eugeni Xammar, Das Schlangenei. Chroniken, Berenberg Verlag (Originaltitel L’ou de la serp)
 • Jaume Subirana (Hg.), Willkommen in Katalonien. Anthologie, dtv: Übersetzung von fünf Erzählungen von Ramon Solsona, Pere Calders,  Francesc Serés
 • Josep Pla, “Schwer zu sagen, was wir sind”. Erzählung, Suhrkamp Verlag: Übersetzung für die Anthologie Die Geschichtenerzähler. Neues von Allende bis Zafón.
 • Sergi Pàmies, Si menges una llimona sense fer ganyotes. Erzählungen, Frankfurter Verlagsanstalt.

 


 

Prof. Dr. Thomas Bremer

Iberoromanische Literatur- und Kulturwissenschaft

Institut für Romanistik

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Dachritzstr. 12

06108 Halle

+49 345 23530/23541

thomas.bremer(at)romanistik.uni-halle.de

www.romanistik.uni-halle.de

Katalanische Interessenschwerpunkte

Forschung:

Katalanische Literatur der Gegenwart

Betreute katalanische Magisterarbeiten/Dissertationen/Habilitationen:

MA-Arbeit zur katalanischen Kultur des Mittelalters im Vergleich

MA-Arbeit zu Rodoreda

Katalanische Publikationen

Zeitschriftenartikel:

 • „Dones d’aquí, dones d’allà“ – Diskurse kultureller Identität in Najat El Hacmis Jo també sóc catalana (2004), in: Elisabeth Arend (Hrsg.)
 • Mittelmeerdiskurse in Literatur und Film. – Frankfurt am Main [u.a.] : Lang. 2010, S. [185]-195

Institutionalisierte Projekte im Bereich der Katalanistik

Katalanische Sprachkurse und katalanistisches Proseminar durch Ramon-Llull-Lektorat bis 2012 (Lektorat 2012 erloschen)

Katalanische Kooperationen mit anderen Universitäten

Universitat de Barcelona

Universitat Autònoma de Barcelona

 


Dr. Sören Brinkmann

Lehrstuhl Auslandswissenschaft Romanischsprachige Kulturen

Universität Erlangen-Nürnberg

Findelgasse 9

90402 Nürnberg

+49 911 5302-687

Soeren.Brinkmann(at)wiso.uni-erlangen.de

http://www.awro.wiso.uni-erlangen.de/

Katalanische Interessenschwerpunkte

Lehre:

Geschichte des Katalanismus, Antifranquismus, Transition und Autonomieprozess

Forschung:

Erinnerungsgeschichte des spanischen Bürgerkrieges

Katalanische Publikationen

Bücher:

 • Katalonien und der Spanische Bürgerkrieg. Geschichte und Erinnerung, Berlin 2007

Zeitschriftenartikel:

 • Lluís Companys, the ‚Martyr-President‘: The Rise and Fall of a Catalan Myth.

 


 

Prof. Dr. Jenny Brumme

Universitat Pompeu Fabra

Facultat de Traducció i Interpretació

c. Roc Boronat, 138

08018 Barcelona

+34 935421140

jenny.brumme (at) upf.edu

http://www.upf.edu/dtf/personal/jenbrum/index.htm

Katalanische Interessenschwerpunkte

Lehre:

Übersetzen Deutsch – Katalanisch, Kontrastive Linguistik

Forschung:

Kontrastive Linguistik, Phraseologie, Sprachplanung und Sprachpflege, Sprachgeschichte

Katalanische Publikationen


Bücher:

 • Brumme, Jenny: Praktische Grammatik der katalanischen Sprache. Wilhelmsfeld, gottfried egert verlag, 1997, XVIII + 430 S. ISBN 3-926972-53-X
 • Bernal, Elisenda / Brumme, Jenny: Übungsbuch zur katalanischen Grammatik. Wilhelmsfeld, gottfried egert verlag, 2006, VII + 189 S. ISBN: 3-936496-09-9
 • Bernal, Elisenda / Brumme, Jenny: Schlüssel zu den Übungen. Wilhelmsfeld, gottfried egert verlag, 2006, I + 86 S. ISBN: 3-936496-10-2
 • Repertori de catalanòfils/4, a cura de Jenny Brumme. Estudis de Llengua i Literatura Catalanes XXXVI (1998). Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1998, 376 S. ISBN 84-7826-923-1
 • Repertori de catalanòfils/5, a cura de Jenny Brumme. Estudis de Llengua i Literatura Catalanes XXXVII (1998). Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1998, 241 S. ISBN 84-7826-972-X
 • Alsina, Victòria / Brumme, Jenny / Garriga, Cecilio / Sinner, Carsten (Hrsg.), Traducción y estandarización. La incidencia de la traducción en la historia de los lenguajes especializados. Madrid: Iberoamericana; Frankfurt/M.: Vervuert, 2004, 270 S. ISBN 84-8489-164-X.
  • Darin: Introducción, 7-15.
 • Brumme, Jenny (Hrsg.): Actas del II Coloquio Internacional sobre La historia de los lenguajes iberorrománicos de especialidad: la divulgación de la ciencia. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Madrid: Iberoamericana; Frankfurt/M.: Vervuert, 2001, 361 S. ISBN 84-8489-005-8
 • Darin: Introducción, 7-14.
 • Brumme, Jenny (Hrsg.): Actes del col·loqui La història dels llenguatges iberoromànics d’especialitat (segles XVII-XIX). Solucions per al present. 15-17 de maig de 1997. Edició a cura de Jenny Brumme. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. Barcelona 1998, 378 S. ISBN 84-477-0647-8
 • Darin: Introducción, 15-23, und La terminología gramatical (Vorlage für das Rundtischgespräch zum gleichen Thema), 135-138.
 • Brumme, Jenny (Hrsg.): Hoffmann, Lothar. Llenguatges d’especialitat. Selecció de textos. Edició a cura de Jenny Brumme. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. Barcelona 1998, 284 S. ISBN 84-477-0650-8
 • Darin: Introducció, 13-18.

Zeitschriftenartikel:

  • Brumme, Jenny: Las expresiones fijas con animales. El valor simbólico a través de las lenguas. In: 7è Congrés de Lingüística General. Barcelona: Departament de Lingüística General, Universitat de Barcelona, 2006. (Publicacions i edicions, UB, www.publicacions.ub.es ISBN 84-475-2086-8).
  • Brumme, Jenny: Artikel 129 Planificación lingüística, intervención lingüística y cultivo institucional de la lengua: Península Ibérica. Sprachplanung, Sprachlenkung und institutionalisierte Sprachpflege: Iberische Halbinsel. In: Ernst, Gerhard / Gleßgen, Martin-Dietrich / Schmitt, Christian / Schweickard, Wolfgang (Hrsg.), Romanische Sprachgeschichte / Histoire linguistique de la Romania. Ein internationales Handbuch zur Geschichte der romanischen Sprachen und ihrer Erforschung / Manuel international d’histoir linguistique de la Romania. Berlin / New York, Walter de Gruyter, 2006, 2. Teilband / Tome 2, 1487-1510.
  • Brumme, Jenny: Capítulo 36. Las regulaciones legales de la lengua (del español y las otras lenguas de España y América). In: Cano, Rafael (coord.), Historia de la lengua española. Barcelona: Ariel, 2004, 945-972.
  • Brumme, Jenny / Alsina, Victòria: El llenguatge politicofilosòfic de les traduccions catalanes del Contracte social de Jean-Jacques Rousseau. In: Alsina, Victòria / Brumme, Jenny / Garriga, Cecilio / Sinner, Carsten (Hrsg.), Traducción y estandarización. La incidencia de la traducción en la historia de los lenguajes especializados. Madrid: Iberoamericana; Frankfurt/M.: Vervuert, 2004, 193-214.
  • Brumme, Jenny: Artikel 24 Historia de la reflexión sobre las lenguas románcias: español / Geschichte der Reflexion über die romanischen Sprachen: Spanisch. In: Ernst, Gerhard / Gleßgen, Martin-Dietrich / Schmitt, Christian / Schweickard, Wolfgang (Hrsg.), Romanische Sprachgeschichte / Histoire linguistique de la Romania. Ein internationales Handbuch zur Geschichte der romanischen Sprachen und ihrer Erforschung / Manuel international d’histoir linguistique de la Romania. Berlin / New York, Walter de Gruyter, 2003, 1. Teilband / Tome 1, 265-279.
  • Badia, Toni / Boleda, Gemma / Brumme, Jenny / Colominas, Carme / Garmendia, Mireia /  Quixal, Martí, BancTrad: un banco de corpus anotados con interficie web. In: Congreso de la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural (SEPLN). Valladolid, setiembre 2002, n. 29, 293-294. ISSN 1135-5948. mutis.upf.es/glicom/frame_cat.htm
  • Alsina, Victòria / Brumme, Jenny: No es oro todo lo que reluce. Propuesta de análisis del campo semántico „despedir luz“ en las lenguas románicas y en alemán. In: Wotjak, Gerd (Hrsg.), Studien zum romanisch-deutschen und innerromanischen Sprachvergleich. Akten der IV. Internationale Arbeitstagung zum romanisch-deutschen Sprachvergleich (Leipzig, 7.10-9.10.1999). Frankfurt/M.: Peter Lang, 2001, 571-590.
  • Brumme, Jenny: Nationalsprache und Regionalsprachen in Spanien. Ein Problemaufriß von heute auch für morgen. In: Lüsebrink, Hans-Jürgen (Hrsg.), Nationalismus im Mittelmeerraum. Passauer Mittelmeerstudien. Passau 1994, 74-99.
  • Sprachpolitik in der Romania. Zur Geschichte sprachpolitischen Denkens und Handelns von der Französischen Revolution bis zur Gegenwart. Eine Gemeinschaftsarbeit der Leipziger Forschungsgruppe “Soziolinguistik” Jenny Brumme, Gerlinde Ebert, Jürgen Erfurt, Ralf Müller, Bärbel Plötner unter der Leitung von Klaus Bochmann. Berlin/New York, Walter der Gruyter, 1993. ISBN 3-11-013614-7

Darin:

 • Spanien: Nationalsprache und Nationalitätensprachen im Spanischen Unabhängigkeitskrieg (1808-1814) , 212-238.
 • Spanien: Regionalismus und Nationalismus, 280-301.
 • Die „unidad de la lengua“ als Ersatz für den Verlust der spanischen Kolonien, 341-362.
 • Sprachpolitik im Zeitalter des Imperialismus. Sprachpolitik der spanischen Falange, 382-407.
 • Demokratische Lösungsversuche des Diglossieproblems in entwickelten kapitalistischen Ländern: Spanien, 408-426.
 • Brumme, Jenny: Acerca de la política lingüística de los regionalismos catalán y gallego (1874-1898). In: Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística i Filoloxía Románicas, Universidade de Santiago de Compostela, 1989, publicadas por Ramón Lorenzo. III, Lingüística Pragmática e Sociolingüística. A Coruña 1992, 81-87.
 • Brumme, Jenny: Sprachpolitik katalanischer Regionalisten in den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts. In: Romanistisches Jahrbuch 1990, Bd. 41. Berlin, New York 1991, 302-316.
 • Bochmann, Klaus / Brumme, Jenny: Der Export der nationalen Sprachpolitik der Französischen Revolution nach Italien und Spanien. In: Lendemains 62. Berlin 1991, 6-14.
 • Bochmann, Klaus / Brumme, Jenny: La glottopolitique dans la Révolution Française – un modèle pour d’autres? Les cas d’Italie et de l’Espagne. In: La Révolution et les processus de socialisation de l’homme moderne. Rouen/Paris 1989, 241-249.
 • Brumme, Jenny: Langzeitwirkungen der Französischen Revolution: Der Spanische Unabhängigkeitskrieg (1808-1814) als Katalysator für die Entwicklung des Sprachbewußtseins in Galicien, Katalonien, auf den Balearischen Inseln und im Land València. In: Linguistische Arbeitsberichte (LAB) der Sektion TAS der Karl-Marx-Universität Leipzig 62. Leipzig 1987, 70-88.
 • Brumme, Jenny: Les langues romanes minorées comme objet d’investigation en sociolinguistique en RDA (1985-1990). In: Cahiers de linguistique sociale (Sociolinguistique et didactique du français langue etrangère), Collection Bilans et Perspectives. Rouen 1991, 119-126.
 • Brumme, Jenny: Artikel 385 Sprachbewertung Spanisch/Valoración lingüística. In: Holtus, Günter/Metzeltin, Michael/Schmitt, Christian (Hrsg.), Lexikon der Romanistischen Linguistik, Bd. Spanisch/Español. Tübingen 1992, 379-396.
 • Brumme, Jenny: La intertextualitat com a fenomen de la lingüística de contacte. In: Alemany, Rafael / Ferrando, Antoni / Meseguer, Lluís B. (Hrsg.), Actes del Novè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Alacant/Elx, 9.-14. 9. 1991. Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1993, Bd. III, 43-68.
 • Brumme, Jenny: Stand der lexikographischen Arbeiten zum heutigen Katalanisch. Die Erfassung von Neologismen aus Wissenschaft und Technik. In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Gesellschaftswissenschaftliche Reihe 37/2. Greifswald 1988, 51-54.
 • Brumme, Jenny: Importance du style et de la terminologie scientifique pour les langues minorées. L’exemple catalan. In: Cahiers de linguistique sociale (Sociolinguistique romane) 9. Rouen 1986, 114-121.
 • = Brumme, Jenny: Zur Bedeutung eines wissenschaftlichen Stils und einer wissenschaftlichen Terminologie in Sprachen nationaler Minderheiten am Beispiel des Katalanischen. In: Linguistische Arbeitsberichte (LAB) der Sektion TAS der Karl-Marx-Universität Leipzig 51.Leipzig 1985, 77-85.
 • Brumme, Jenny: Problemes de la normalització lingüística: la modernització del lèxic político-social – resultats d’una anàlisi de periòdics catalans, publicats entre 1979 i 1983. In: II Congrés Internacional de la Llengua Catalana, IV, Area 3, Lingüística social, Palma, Universitat de les Illes Baleras (30 d’abril-4 de maig de 1986). Palma de Mallorca, Universitat de les Illes Balears, 1992, 367-371.
 • Brumme, Jenny: Sprachpolitik und lexikalisches Modell. In: Bahner, Werner/Schildt, Joachim/Viehweger, Dieter (Hrsg.), Proceedings of the Fourteenth International Congress of Linguists. Berlin/GDR, August 10 – August 15, 1987, Bd. II. Berlin 1991, 1605-1607.
 • Brumme, Jenny: Sprachliche Normalisierung und lexikalische Modernisierung des Katalanischen. In: Zeitschrift für Katalanistik 2. Frankfurt/Main 1989, 52-63.
 • Brumme, Jenny: La normalització i l’ampliació del lèxic político-social català. In: Llengua i literatura, Revista anual de la Societat de Llengua i Literatura 3/1988-1989. Barcelona 1988/89, 193-264.
 • Brumme, Jenny: Zur Entwicklung des Sprachbewußtseins der Katalanen seit dem 19. Jahrhundert. In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin, Gesellschaftswissenschaftliche Reihe 6. Berlin 1986, 479-483.
 • Brumme, Jenny: Glottopolitique et néologie en catalan actuel. In: Cahiers de linguistique sociale (Problèmes de glottopolitique) 7. Rouen 1985, 151-160.
 • Brumme, Jenny: Problemas en cuanto a una definición del término de diglosia y su aplicación a la situación lingüística de Cataluña. In: Beiträge zur Romanischen Philologie XXXIII/2. Berlin 1984, 279-282.
 • Brumme, Jenny: Problemas lexicales del catalán contemporáneo sobre el fondo histórico. In: Linguistische Arbeitsberichte (LAB) der Sektion TAS der Karl-Marx-Universität Leipzig 40. Leipzig 1983, 16-32.
 • Brumme, Jenny / Schubert, Regina: Die Katalanen in Kuba: Sprache und Kultur im 19. und 20. Jahrhundert. In: Zeitschrift für Katalanistik 4. Frankfurt/Main 1991, 263-283.
 • Brumme, Jenny: Nachwort: Leben und Werk Mercè Rodoredas. Mercè Rodoreda, Auf der Plaça del Diamant. Leipzig 1989, Reclam-Verlag, 186-202.
 • Brumme, Jenny: L’ensenyament del català arreu del món: L’ensenyament del català a Alemanya. In: Alemany, Rafael / Ferrando, Antoni / Meseguer, Lluís B. (Hrsg.), Actes del Novè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Alacant/Elx, 9.-14. 9. 1991. Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1993, Bd. III, 418-419.

Institutionalisierte Projekte im Bereich der Katalanistik


2005SGR 00121 CEDIT (Centre d’Estudis de Discurs i Traducció), AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca) de la Generalitat de Cataluña (2005-2008), Coordinadora: Victoria Alsina Keith

 


 

Prof. Dr. Manuel Cardona †

Maxplanck Institut für Festkörperforschung

Heisenbergstr. 1

70569 Stuttgart

Katalanische Interessenschwerpunkte

Lehre:

Physik

Forschung:

Festkörperphysik

 


 

Prof. Dr. Matei Chihaia

Fachbereich A

Romanistik

Bergische Universität Wuppertal

Gaußstr. 20

42119 Wuppertal

+49 202/439-31 93

chihaia(at)uni-wuppertal.de

Katalanische Interessenschwerpunkte

Betreute katalanische Magisterarbeiten/Dissertationen/Habilitationen:

„Barcelona als lyrischer Interferenzraum. Zur Poetik der Komplizität in spanischen und katalanischen Gedichten der 1950er und 1960er Jahre. Carlos Barral – Gabriel Ferrater – Jaime Gil de Biedma – Ángel González – José Agustín Goytisolo“ (Frauke Bode)

 


 

Núria Codina

Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Professur Kultureller und Sozialer Wandel

Institut für Europäische Studien

Philosophische Fakultät

Technische Universität Chemnitz

D-09107 Chemnitz

nuria.codina-sola@phil.tu-chemnitz.de

+49 – 37153132213

https://www.tu-chemnitz.de/phil/europastudien/swandel/codina.php

Katalanische Interessenschwerpunkte

Forschung:

Transkulturelle Literatur, Identitätsdiskurse in Katalonien

Katalanische Publikationen

Bücher:

Codina, Núria: Aproximació a “Oriflama”, una revista catalana sota el franquisme. Vic: Editorial Diac, 2005.

Zeitschriftenartikel:

Codina, Núria: „Identitätsentwürfe in der hispanoafrikanischen Literatur: von der postkolonialen Selbstsuche bis zu den Narrativen der Migration.“ In: Gisela Febel, Natascha Ueckmann (Hg.): Pluraler Humanismus? Négritude und Negrismo weiter gedacht. Wiesbaden: Springer Verlag (in Vorbereitung).

Codina, Núria: „La Plaça del Diamant: llenguatge literari, cultura i traducció.” In: M. Àngels Verdaguer (Hg.): Traduir els clàssics, antics i moderns. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2013, S. 351-363.

Codina, Núria: „Najat El Hachmi: crítica social, género y transculturalidad.“ In: Iberoromania. Band 73-74 / 1 (2012), S. 196-206.

Codina, Núria: „Najat El Hachmi i la literatura transcultural a Catalunya.” In: Eberhard Geisler (Hg.): Literatura catalana del segle XX i de l’actualitat. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2012, S. 173-182.

 


 

PD Dr. Carlos Collado Seidel

apl. Prof. für Neuere und Neueste Geschichte

Philipps-Universität Marburg

Seminar für Neueste Geschichte

Wilhelm-Röpke-Str. 6c

35032 Marburg

carlos.colladoseidel(at)staff.uni-marburg.de

Katalanische Interessenschwerpunkte

Lehre:

Neueste Geschichte Kataloniens (19.-21. Jahrhundert)

Forschung:

Nationalismus in vergleichender Perspektive

Betreute katalanische Magisterarbeiten/Dissertationen/Habilitationen:

 • El posicionament de la llengua catalana als programes polítics dels partits a les Illes Balears
 • Immigration und evangelikale Kirchengemeinden in Katalonien seit den 1990er Jahren

Staatsexamensarbeiten:

 • Katalanische Gesellschaft, Religion und lateinamerikanische Immigration im 21. Jahrhundert
 • Deutung und Vermittlung spanischer Geschichte in katalanischen Geschichtslehrwerken

Katalanische Publikationen

Bücher:

 • Kleine Geschichte Kataloniens. München: C.H. Beck, 2007

Artikel:

 • „Zum Umgang mit Konfliktualität in Nationalhymnentexten als kollektiven Identifikati­onssymbolen: Frankreich, Spanien und Katalonien im Vergleich, in: Anja Overbeck / Matthias Heinz (Hgg.): Sprache(n) und Musik. Akten der gleichnamigen Sektion auf dem XXXI. Romanistentag des DRV in Bonn (27.09.-01.10.2009)“, München (Lincom) 2013, 171-182

 


 

Stephan Crass

stephan(at)palamosfreunde.de

www.palamosfreunde.de

Katalanische Interessenschwerpunkte

Lehre:

VHS Reckenberg-Ems: Im Rahmen der Städtepartnerschaft Palamos/Rheda-Wiedenbrück alle relevanten Aspekte zu Palamos/Katalonie/Spanien/Europa (katalanische Sprache und Kultur, Konzerte, Ausstellungen, Begegnungen, Projektarbeit, usw.)

Katalanische Publikationen

Bücher:

 • Im Rahmen der Städtepartnerschaft Palamos/Rheda-Wiedenbrück: „Rheda-Wiedenbrück – Ein zauberhafter Streifzug durch die Zeit“ und „Rheda-Wiedenbrück – un endisador passeig pel temps“

Institutionalisierte Projekte im Bereich der Katalanistik

Städtepartnerschaft Palamos/Rheda-Wiedenbrück, EU-Projekte verschiedener Programme mit Palamos, Consell Comarcal Girones, Cullera und Valencia

 


Mag. Dr. Barbara Czernilofsky-Basalka

Institut für Romanistik

Universität Wien

Universitätscampus AAKH, Hof 8

Spitalgasse 2

A-1090 Wien

+43 14277 42647

barbara.czernilofsky(at)univie.ac.at

Katalanische Publikationen

Bücher:

 • El discurs sociolingüístic actual català i occità. Lo discors sociolingüistic actual catalan e occitan. Coŀloqui amb motiu del 60 aniversari de Georg Kremnitz / Collòqui a l’ocasion del 60en aniversari de Georg Kremnitz. Hrsg. von Barbara Czernilofsky, Bàrbara Roviró, Peter Cichon, Ulrich Hoinkes, Robert Tanzmeister. Wien: Praesens Verlag, 2007.

Zeitschriftenartikel:

 • „Dynamik und Wechselwirkung von Sprachenpolitik in Europa. Katalanische und slowenische Teilgruppen im Vergleich“, gemeinsam mit Max Doppelbauer, in: Quo vadis, Romania? 20/2002, 85-97.

Institutionalisierte Projekte im Bereich der Katalanistik

Organisation des österreichisch – katalanischen Sommerkollegs: zweiwöchiger Tandem-Sommerkurs für jeweils 10 österreichische und 10 katalanische Student/innen, der abwechselnd in Österreich und in Katalonien stattfindet; in Zusammenarbeit mit der Universität Vic. Das Sommerkolleg gibt es seit 1998, es wird vom österreichischen Ministerium für Wissenschaft und Forschung finanziert. 2006 und 2007 gab es finanzielle Unterstützung vom Institut Ramon Llull..

Katalanische Kooperationen mit anderen Universitäten

Mit der Universität Vic im Rahmen des österreichisch-katalanischen Sommerkollegs.